Nieuws - 1 januari 1970

Opleidingscoördinatoren denken practica's te moeten schrappen

Opleidingen als Voeding en gezondheid moeten drastische maatregelen nemen om binnen de nieuwe kaders te passen. Dat berekende ir Rolf Marteijn, opleidingscoördinator van Voeding en gezondheid. Een voorbeeld is het vervangen van alle practica door colleges in de eerste twee jaar.

Marteijn rekende het nieuwe verdelingsmodel door voor zijn opleiding. De bedoeling achter het nieuwe verdelingsmodel is een eerlijker verdeling van onderwijsgelden over de leerstoelgroepen. Dat wil zeggen dat leerstoelgroepen die meer onderwijs geven en meer studenten trekken, ook meer geld krijgen.
Marteijn is bezorgd over de uitkomsten, hoewel ze voor zijn opleiding volgens hem nog mee vallen. ,, Ik hoef maar twaalf procent te besparen op mijn opleiding. Andere opleidingen van het onderwijsinstituut Technologie en voeding moeten nog veel meer schrappen om binnen de kaders te komen.’’ Volgens Marteijn kan er wel wat bespaard worden door kritisch te kijken of de onderwijsvormen onderwijskundig en financieel de juiste zijn. Alle practica in de eerste jaren vervangen door colleges gaat echter te ver.
Volgens Marteijn wordt het plaatje nog erger als er meer studenten komen. ,,Bij grotere studentenaantallen stijgen de kosten. In een nota aan de Medezeggenschapsraad zegt de raad van bestuur wel een verhoging van het budget toe als het aantal eerstejaarsstudenten stijgt, onder voorwaarde dat LNV ook meer geld gaat geven. En LNV geeft niet meer dan twee procent verhoging per jaar. In combinatie met stijgende loonkosten zullen we in 2006 nog een erger tekort hebben.’’
Volgens ir Henk Vegter van Onderwijs en studentenaangelegenheden is het beeld wat Marteijn schetst vertekent, omdat het rekenprogramma dat Marteijn gebruikt niet volledig klopt. ,,Uiteindelijk blijft het maar een model en daar zitten een hoop aannames in. Bijvoorbeeld dat alle studenten die beginnen aan een studie ook deelnemen aan alle vakken in dat eerste jaar.'' Vegter denkt wel dat de kosten van het onderwijs op de hele universiteit dit jaar binnen het kader zal passen, maar dat er op decentraal niveau wel wat verschuivingen op gaan treden.
Dr Henk van der Deen, opleidingscoördinator Moleculaire wetenschappen, heeft nog geen cijfers voor zijn opleiding, maar voorziet wel grote problemen. Een simpel rekensommetje is volgens Deen voldoende om te zien dat er veel te weinig geld zal zijn. ,,In het budget van 1999 was er voor het onderwijsinstituut Technologie en voeding 3,7 miljoen euro beschikbaar. Voor de practica kwam daar dan nog eens een toeslag van ongeveer een miljoen bovenop voor het technisch assisterend personeel. In de begroting voor dit studiejaar zijn deze posten niet meer gescheiden en is het totale kader 4,1 miljoen euro. Nauwelijks meer dan het budget zonder toeslag in 1999, als je bedenkt dat tien procent over vier jaar geen rare salarisstijging is. Daarnaast is er een extra opleiding bij gekomen, die ook betaald moet worden.’’ |
G.v.H.