Nieuws - 1 januari 1970

Opleidingen krijgen goed cijfer

De negen Wageningse opleidingen die onlangs zijn beoordeeld door de visitatiecommissie Levenswetenschappen en natuurlijke hulpbronnen, komen goed uit de bus. Wel mist de commissie bij sommige opleidingen een duidelijke samenhang tussen de afzonderlijke vakken.

Dat staat in het visitatierapport dat prof. Pim Brascamp, directeur van het centrale Onderwijsinstituut, dinsdag in ontvangst nam. Vooral de opleidingen die vallen onder het voormalige onderwijsinstituut Technologie en voeding oogstten lof van de commissie. Deze opleidingen scoorden op veel onderdelen een acht en er waren zelfs enkele negens voor de kwaliteit van de staf.
De kritiek bij de andere opleidingen betreft de samenhang tussen de vakken en de effectiviteit van de organisatie. Commissievoorzitter prof. Rietje van Dam: ‘De student-stafratio in Wageningen is uitstekend. Docenten kunnen daardoor goed inspelen op individuele studenten. De kwaliteit is nu goed, maar we vragen ons af of dat zo blijft als opleidingen gaan groeien. Daarvoor missen we de samenhang binnen de programma’s.’
Brascamp ziet hierin een bevestiging van de keuze om de vier onderwijsinstituten samen te voegen in één centraal instituut. ‘De adviezen sluiten goed aan bij de filosofie van het nieuwe onderwijsinstituut. Wij willen ondermeer aan de slag met het didactisch concept. Wat wil je bereiken en hoe doe je dat? Van de opleidingscommissies vragen dan ook om het programma daarbij als vertrekpunt te nemen.’
Van Dam waarschuwt de universiteit om de stijging van het aantal buitenlandse studenten niet met een individuele aanpak te lijf te gaan. ‘Wageningen krijgt te maken met een veel heterogenere instroom. Nu wordt dat nog heel individueel opgelost, maar de vraag is of je dat op termijn kunt handhaven.’
Van Dam is zelf hoogleraar aan de Open Universiteit en heeft daarom veel ervaring met afstandsonderwijs. Ze wijst onder andere op de mogelijkheden van ICT. ‘Voor remedial teaching kun je prima instrumenten ontwikkelen. Door bijvoorbeeld het gebruik van ICT kunnen studenten al voor hun komst naar Wageningen deficiënties wegwerken.’
Opmerkelijk is dat de commissie de begeleiding van afstudeervakken te intensief noemt . Volgens de commissie zijn één of twee gesprekken met de begeleider per week te veel. ‘Studenten moeten ook leren van hun eigen fouten en niet teveel bij de hand genomen worden’, schrijft de commissie in haar rapport. Daarnaast adviseert de commissie om een tweede begeleider aan te stellen, liefst van een andere leerstoelgroep.
Opleidingen in het hoger onderwijs worden eens per zes jaar beoordeeld door een externe commissie. Sinds 2004 wordt een opleiding na een positieve beoordeling geaccrediteerd. De onderwijsinstelling en studenten komen dan in aanmerking voor bekostiging door de overheid. Het cluster Levenswetenschappen en natuurlijke hulpbronnen is vrij nieuw en omvat vooralsnog alleen Wageningse opleidingen. Een vergelijking met opleidingen van andere universiteiten is daardoor niet mogelijk. / JH

Zie ook het debat

Opleiding Score Plantenwetenschappen 7,0 Dierwetenschappen 7,2 Bos- en natuurbeheer 7,0 Internationaal land- en waterbeheer 7,1 Landschapsplanning en –ontwerp 6,6 Agrotechnologie 7,5 Biotechnologie 7,6 Levensmiddelentechnologie 7,8 Voeding en gezondheid 7,9