Nieuws - 10 februari 2016

Opleidingen bezorgd over groeiend aantal thesisstudenten

tekst:
Rob Ramaker

Door de groeiende studentenaantallen wordt het steeds lastiger studenten te begeleiden bij het praktijkonderzoek voor hun thesis. Snelgroeiende studies maken zich zorgen over de houdbaarheid van de thesis in de huidige vorm.

Illustratie: Geert-Jan Bruins

Het issue speelt bij zowel bachelor- als masteropleidingen, maar vooral de bacheloropleidingen worstelen met de groeiende aantallen studenten die een praktijkonderzoek moeten doen. Zo'n onderzoek is verplicht bij een deel van de bacheloropleidingen – vooral in de exacte hoek. Daarbuiten zijn literatuurscripties de norm.

Juist die bètaopleidingen groeien op dit moment gestaag. Zo vroegen deze maand zowel Biotechnologie als Moleculaire levenswetenschappen een numerus fixus aan. Komende jaren groeien de opleidingen waarschijnlijk door. Tijdens open dagen liep het dit collegejaar storm en prognoses van de universiteit voorzien groei tot circa 2020.

Deze maand vroegen zowel Biotechnologie als Moleculaire levenswetenschappen een numerus fixus aan

Tot dusver lukt het de toestroom op te vangen maar opleidingen kijken met zorg naar de toekomst. Zo merkt Sonja Isken, opleidingsdirecteur van Biotechnologie, dat leerstoelgroepen liever master- dan bachelorstudenten zien komen. ‘Die blijven niet alleen langer in het lab maar zijn ook "rijper" en leveren dus meer resultaat op.’ Ook de leerstoelgroepen zelf ervaren de toegenomen druk. ‘Ik weet dat studenten mordicus tegen afschaffing [van de praktische bachelorthesis] zijn’, zegt Marian Vermue, studentenbegeleider voor de leerstoelgroep Bioprocestechnologie. ‘Maar ik vraag me af of dat in de toekomst vol te houden valt.’

Komende jaren moeten steeds grotere aantallen bachelorstudenten drie tot vier maanden worden ondergebracht bij een leerstoelgroep. Daardoor groeit de vraag naar begeleiding terwijl het aantal onderzoekers – en dus begeleiders – niet meestijgt. Ook de hoeveelheid beschikbare werk- en labruimte knelt al hier en daar. ‘Nu wijken op piektijden thesisstudenten al uit naar Forum’, zegt Vermue.

Nu wijken op piektijden thesisstudenten al uit naar Forum
Marian Vermue

Niet iedereen wil speculeren over een einde aan het praktijkonderzoek tijdens de bachelor. Bij Moleculaire levenswetenschappen voelen ze de toegenomen druk, vooral in de bachelor, zegt opleidingsdirecteur Wilko van Loon. Komende jaren moet dan ook actie worden ondernomen. Maar afschaffing van het praktijkonderzoek is hierbij taboe. De thesis is volgens Van Loon een sterk punt van de bachelor, dat vaak werd benoemd tijdens accreditaties. ‘Afschaffen is een onbespreekbaar kwaliteitsverlies.’