Nieuws - 1 januari 1970

Opleiding Biologie goed maar stuurloos

Opleiding Biologie goed maar stuurloos

Opleiding Biologie goed maar stuurloos


De Wageningse biologieopleiding scoort in het algemeen goed op de
onderwijsvisitatie van de vereniging van universiteiten VSNU. Het rendement
is hoog en kwaliteit van de staf is goed, maar de opleiding is door de
wirwar van organisatorische eenheden ‘stuurloos’.

Wat betreft rendement is de Wageningse biologieopleiding de beste leerling
van de klas. Ze scoort een dikke acht, waar anderen niet boven de zeven
uitkomen. De visitatiecommissie prijst ook het brede onderwijsaanbod. De
goede kwaliteit van de opleiding is volgens de visitatiecommissie mede te
danken aan de studenten die volgens de commissie ‘goed georganiseerd en
gemotiveerd’ zijn en sterk betrokken bij de kwaliteitszorg.
In het rapport wordt het nauwe contact met afgestudeerdenvereniging KLV als
zeer positief en nuttig gezien. Ook was de commissie erover te spreken dat
93 van de Wageningse studenten een studieonderdeel in het buitenland doen.
Hiermee is de opleiding koploper in Nederland. De bibliotheek en andere
voorzieningen kregen het predikaat ‘prima’.
De commissie is er ronduit negatief over dat de opleiding onder vier
verschillende organisatorische eenheden hangt. Vooral omdat de opleiding
hierdoor niet zelf over financiële middelen beschikt is de opleiding
volgens het rapport ‘stuurloos’. Een gevolg van de versnippering is volgens
het rapport ook dat richtlijnen voor stageverslagen en afstudeerwerk
hinderlijk ver uiteen liggen.
De commissie wil verder dat meer moleculaire biologie en natuurkunde wordt
gegeven in de propedeuse, en vindt dat er te weinig aandacht is voor de
schrijf- en spreekvaardigheden van studenten. ,,Daarnaast kan de opleiding
op een aantal punten wel wat modernisering gebruiken.’’ De
visitatiecommissie merkt ook op dat in het algemeen te weinig aandacht gaat
naar ethische en maatschappelijke aspecten van het moderne biologische
onderzoek.
Arjan Vermeulen, student microbiologie vindt de meeste kritiek en lof van
de commissie terecht. Over de aandacht voor ethische aspecten merkt hij op:
,,We hebben bij moleculaire biologie een keer met een grote groep studenten
afgedwongen dat de docent aandacht schonk aan de ethische afwegingen die je
dient te maken. Vanuit de kant van de docenten is er geen enkele interesse
voor ethiek.'' |
G.v.H.