Nieuws - 1 januari 1970

‘Opinie mag belang organisatie niet schaden’

‘Opinie mag belang organisatie niet schaden’

‘Opinie mag belang organisatie niet schaden’


Vivre-coördinator George Beers vindt dat niet alle onderzoekers van
Wageningen UR vrijuit aan maatschappelijk debatten kunnen deelnemen omdat
zij daarmee mogelijk het gezag en de vitale belangen van hun instituut
ondergraven. Hij zegt dit in een reactie op het terugtrekken van dr Ab
Groen als trekker van het Vivre-project ‘Maatschappelijk debat’. Groen
wilde juist stimuleren dat onderzoekers een eigen standpunt innemen.

Dr Ab Groen heeft zijn functie als trekker van het Vivre-project
‘Maatschappelijk debat’ neergelegd omdat hij zich niet kon vinden in de
manier waarop het management van Wageningen UR het debat wil aanwakkeren.
Volgens Groen probeert Wageningen UR te vaak één Wagenings standpunt te
formuleren, terwijl het wetenschappers juist zou moeten stimuleren een
eigen stelling in te nemen.
Groen: ,,Wij hadden verschil van inzicht. Het is zoeken naar een balans
tussen het stimuleren van initiatieven van onderaf, en sturing van boven.
Wij werden het niet eens over waar die balans moest liggen.’’ Volgens Groen
is de discussie die de raad van bestuur organiseert over de intensieve
veehouderij een voorbeeld van hoe het wel moet, maar bleek tijdens de
uitbraak van de vogelpest dat niet iedereen zijn mening mag geven als het
maatschappelijk debat echt oplaait. ,,Toen is bij een instituut gezegd,
iedereen houdt zijn mond, alleen die en die mogen wat zeggen in de media.’’
Volgens Vivre-coördinator George Beers is het voor met name onderzoekers
bij DLO niet altijd mogelijk om vrijuit deel te nemen aan het
maatschappelijk debat omdat zij daar het ‘inhoudelijk gezag’ van hun
instituut mee kunnen ondergraven. Bovendien kunnen vitale belangen van
instituten geschaad worden door al te loslippige onderzoekers. Het LEI kan
zich volgens Beers bijvoorbeeld niet te kritisch uitlaten over boeren,
omdat het instituut afhankelijk is van de medewerking van boeren bij het
verzamelen van bedrijfsgegevens.
Beers vindt verder dat onderzoekers zich alleen over hun eigen vakgebied
zouden moeten uitlaten. ,,Sommige onderzoekers bewegen zich wel heel ver
van hun vakgebied en doen uitspraken die het niveau koffiepraat niet
ontstijgen.’’ Beers noemt onderzoeker dr Pieter Vereijken van Plant
Research International als voorbeeld. Die kwam deze zomer uitgebreid in het
nieuws met zijn voorspelling dat de Nederlandse boer uitsterft. ,,Ik maak
mij daar zorgen over. Vereijken schetst een ontwikkeling op basis van
grafieken waarvan wij als economen al lang weten dat je ze niet zomaar door
mag trekken. Binnen Wageningen UR weten wij Pieter wel te plaatsen, maar
voor de buitenwereld profileert hij zich als Wagenings deskundige. In
Rotterdam zullen de economen de wenkbrauwen hebben gefronst. Die zullen
zich nu nog wel eens bedenken als voordat ze met een Wageningse econoom
gaan samenwerken.’’ | K.V.

Zie ook pagina 9 Essay Pluriformiteit