Nieuws - 12 april 2001

Opinie: Persbeleid verkeerd signaal

Opinie: Persbeleid verkeerd signaal

De medewerkers van Wageningen UR ontvingen onlangs een brief met als titel het 'Persbeleid rondom MKZ'. Daarin werden de Wageningse onderzoekers opgeroepen om wetenschappelijke meningsverschillen over MKZ niet via de pers naar buiten te brengen. De pers zou te weinig oog hebben voor de nuance. Bovendien lopen wetenschappers de kans om het imago van Wageningen te beschadigen. "Doorverwijzing naar deskundigen buiten onze eigen instelling is geen probleem."

Vrijdag 6 april vroeg de VPRO-radio Simon Vink, woordvoerder van de raad van bestuur, om een toelichting. "Wij willen niet dat wetenschappers in een discussieprogramma met emotionele boeren gaan uitleggen dat het non-vaccinatiebeleid economisch gezien verstandig beleid is", legde Vink uit. "Discussies over de langetermijnoplossing van het probleem zijn nu niet relevant. Eerst moet de crisis bedwongen worden en moet er ruimte zijn voor de emoties, pas daarna breekt de tijd aan om na te denken over de toekomst van de landbouw." Een te verdedigen standpunt, vond ook viroloog prof. dr. Albert Osterhaus in hetzelfde radioprogramma.

In de brief worden de argumenten die Vink voor de radio uitte echter niet aangehaald, en het is zeker niet wat de medewerkers van de universiteit er uit concludeerden. Die zagen de brief als een spreekverbod, zo merkte Wb na een aantal telefoontjes.

Met het 'persbeleid' geeft Wageningen UR een verkeerd signaal aan haar medewerkers. Het strookt ook niet met de lijn die de raad van bestuur voor Wageningen UR heeft ingezet. In verschillende verklaringen en bijeenkomsten heeft de raad van bestuur opgeroepen om vooral deel te nemen aan maatschappelijke discussies. Wageningen UR moet een open instelling zijn waarin zelfstandige, kritische onderzoekers het debat over nieuwe ontwikkelingen in de landbouw voeren.

Tijdens de Winteravondlezing van 17 maart pleitte de voorzitter van de raad van bestuur, prof. dr. Cees Veerman, voor het behoud van de veelheid en variatie aan wetenschappelijke disciplines die Wageningen UR rijk is. "De geschiedenis heeft geleerd dat monoculturen niet werken", vertelde Veerman toen. Het persbeleid rond de MKZ-crisis doet zijn pleidooi teniet.

Door een 'spreekverbod' - of iets wat zo overkomt - af te kondigen, geeft Wageningen UR het signaal dat het het oordeel van zijn medewerkers niet vertrouwt. Nu de landbouw in alle dagbladen paginagroot de aandacht krijgt, zegt het management van de universiteit dat je de pers beter kunt doorverwijzen naar ??n van de vier aangewezen woordvoerders - of naar andere instellingen.

Volgens ons zijn Wageningse wetenschappers zelf heel goed in staat om te beoordelen of zij deskundig zijn of niet. En wetenschappers die niet zeker zijn van hun zaak verwijzen al snel door naar een collega die meer deskundig is. Die onzekere wetenschappers zijn meer gebaat bij een lijstje met tips en deskundigen dan met zo'n persbeleid.

Korn? Versluis en Martin Woestenburg

(redacteuren Wb)