Wetenschap - 26 april 2001

Opinie: Onduidelijkheid rond biologisch voedsel blamage voor Wageningen

Opinie: Onduidelijkheid rond biologisch voedsel blamage voor Wageningen

Een wetenschapper in hart en nieren zal er verlekkerd naar kijken. Rondom biologisch voedsel en veiligheid stikt het van de hypothesen die nog getoetst moeten worden. In het rapport van het Expertisecentrum LNV 'Voedselveiligheid van producten uit de biologische landbouw' staan ze nog eens bij elkaar. Zoals: biologische kip is meer besmet met salmonella en campylobacter, biologische kalveren en varkens hebben grotere kans op lintworm en biologische producten bevatten meer gifstoffen.

Wetenschappers zijn gewend om te gaan met dit soort hypothesen. Je doet eerst onderzoek waarna je kan zeggen: dit is waar en dit niet. Lastig wordt het als er geen onderzoek is waar je op terug kunt grijpen. Als je dan toch gevraagd wordt, hoe zit het, dan extrapoleer je het gangbare onderzoek dat wel is gedaan. Alleen, dan is het geen resultaat van onderzoek meer, maar een mening. Dat is nou net wat het expertisecentrum heeft gedaan.

De auteurs schrijven nog wel op dat het slechts om aannames van deskundigen gaat, maar bovendien zijn het wel deskundigen die veelal niets weten van biologische landbouw. Maar op andere plaatsen in de conclusies verwoorden ze de aannames als feiten. Ook de pers ziet dat zo. De Volkskrant schrijft bijvoorbeeld: 'Biologische producten hebben (..) een feitelijk grotere kans op bacteri?le infecties en de verspreiding van lintworm'.

Zo draagt het rapport, met hulp van de ge?nterviewde Wageningse wetenschappers, bij aan ongefundeerde negatieve beeldvorming over de biologische landbouw. Natuurlijk wisten de ge?nterviewde wetenschappers niet hoe de eindvorm van het rapport eruit zou komen te zien. Maar zij zijn wel bereid geweest als deskundige op te treden zonder dat zij iets afwisten van biologische landbouw. Overigens is het rijtje ge?nterviewde personen met een korreltje zout te nemen. Inderdaad is hoogleraar Biologische bedrijfssystemen, prof. dr. ir. Ariena van Bruggen, gevraagd of zij een bijdrage kon leveren. Maar ze zei niets te weten over voedselveiligheid. Toch is ze opgevoerd als ge?nterviewde persoon. Iemand anders, dr. Jurgen K?hl, van Plant Research International, expert op het gebied van biologische bestrijding, staat er ook bij. In een eerder contact met mij heeft hij al aangegeven dat hij niets wist over de aanwezigheid van mycotoxinen (gifstoffen geproduceerd door schimmels) bij biologische producten, maar daar graag onderzoek naar wilde doen. Het geld ontbrak.

Het wordt tijd dat de echte deskundigen in Wageningen opstaan en dat er nu eindelijk eens geld voor onderzoek wordt uitgetrokken om de vele hypothesen te toetsen. Eigenlijk is het een blamage voor Wageningen dat degelijk onderzoek naar de veiligheid van biologisch voedsel nog zo ongeveer moet beginnen. Schrale troost: er is inmiddels een begin mee gemaakt met de workshop Kwaliteit en veiligheid van biologisch voedsel, georganiseerd door Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut.

Leonore Noorduyn