Nieuws - 13 april 2015

Opinie: March Against Monsanto moet op biologieles

tekst:
Gastredacteur

De protestbeweging March Against Monsanto ageert wereldwijd tegen genetische modificatie. Student Tom van den Hove ergert zich aan de pseudowetenschap en onzin die de beweging de wereld in slingert. Tijd voor een tegengeluid, schrijft hij in een opinie-artikel.

Foto: Guy Ackermans

‘De eerste keer dat ik over March Against Monsanto hoorde, was na de Wageningse protestloop in 2013. In Wageningen keerde de rust snel terug, maar in minstens vijf steden wordt dit jaar wederom een protestloop georganiseerd tegen onder meer genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en het gebruik van pesticiden.

Hoewel de wetenschap duidelijk is over de claims die de protestbeweging maakt, laat March Against Monsanto telkens zien te hebben gespijbeld tijdens de biologieles. Op zichzelf is dit geen ernstige zaak – biologie is tenslotte niet voor iedereen weggelegd – maar de beweging heeft aanhangers die de gegeven adviezen blindelings opvolgen. De pseudowetenschappelijke beweringen verspreiden zodoende een boodschap van angst en verwarring onder leken. March Against Monsanto lijkt echter vooral zelf niet thuis in de materie, en kan wel een bijles gebruiken.

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) zijn niet gevaarlijker dan conventionele gewassen.
Tom van den Hove, masterstudent Biologie

Zo zijn genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) niet gevaarlijker dan conventionele gewassen. Hoewel de wetenschappelijke consensus aantoont dat GGO’s veilig zijn, blijft March Against Monsanto volhouden dat ze kanker, onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen veroorzaken. Dit terwijl deze techniek juist het aantal allergische reacties in de diabeteszorg drastisch heeft verminderd en het vermogen heeft om blindheid en sterfte door vitamine A-tekort te bestrijden.

Maar de meest kwalijke kant van March Against Monsanto is toch de houding ten opzichte van ziekte. Mensen worden soms ziek, en daar kunnen ze niks aan doen. Volgens de activisten kan elke ziekte echter worden bestreden met een goed voedingspatroon, en zijn medicijnen niet de oplossing. Deze houding zorgt dat mensen die al lijden, zich ook nog schuldig voelen over hun ziekte. Dat dit gebeurt bij griep is tot daaraan toe. Maar de beweging neemt ook geen blad voor de mond bij ernstige ziektes zoals kanker. Dit zorgt dat mensen chemotherapie weigeren, en het vertrouwen in de moderne geneeskunde verliezen.

March Against Monsanto lijkt echter vooral zelf niet thuis in de materie, en kan wel een bijles gebruiken.
Tom van den Hove

Ondertussen claimt March Against Monsanto dat al haar beweringen op onderzoek zijn gebaseerd, maar in de praktijk maakt de beweging fouten in allerlei basiskennis. Wanneer ze onderzoek bespreken maken ze geen onderscheid tussen in vitro (buiten het lichaam, bijvoorbeeld in een petrischaal) en in vivo (binnen een organisme). Verder zaait March Against Monsanto angst door individuele slecht uitgevoerde onderzoeken te citeren, zoals dat van Seralini en Carman, maar de wetenschappelijke consensus te negeren.

March Against Monsanto is een koppige brugklasser die nog veel te leren heeft. Voor deze biologieles zoek ik mensen die bereid zijn mee te helpen tijdens het tegenprotest op 23 mei. Steun me als je vindt dat de wetenschap een stem verdient.'

Tom van den Hove, masterstudent Biologie

tomachternaam.wordpress.com
tom_achternaam@hotmail.com