Nieuws - 1 januari 1970

Opheffing Ethologie definitief

De leerstoelgroep Ethologie wordt in september definitief opgeheven, dit heeft de raad van bestuur deze week besloten na consultatie van de medezeggenschap. De Universiteit Utrecht is benaderd om onderwijs te verzorgen.

‘Het is heel triest, maar we zullen het zonder ethologie moeten doen. De problemen bij de leerstoelgroep waren van dien aard dat we geen andere uitweg meer zagen’, zegt rector prof. Bert Speelman. De opheffing van Ethologie is het sluitstuk van een roerige periode bij de leerstoelgroep, waarbij twee hoogleraren in conflict raakten met een groot deel van het personeel. De onenigheid leidde vorig jaar tot het vertrek van prof. Berry Spruijt.
Volgens de rector werd al snel daarna duidelijk dat er ‘geen mogelijkheid meer was dat de medewerkers er nog samen uitkwamen’. Op dit moment zijn er nog twee medewerkers over, waarvoor nu de mogelijkheden tot herplaatsing worden onderzocht.
Studenten zullen volgens Speelman niet de dupe worden van het verdwijnen van de leerstoel. ‘We hebben de bètafaculteit in Utrecht bereid gevonden als vangnet op te treden voor het onderwijs.’ De voormalige Wageningse hoogleraar Spruijt, die nu voltijds hoogleraar Ethologie is bij de Utrechts faculteit Diergeneeskunde, is daarmee zorgvuldig omzeild.
Spruijt is verbaasd: ‘Ik vind het jammer. Goede buren helpen elkaar als de auto niet wil starten. Nu gaan ze ineens drie huizen verderop. De wrijvingen die er waren, speelden nooit op het gebied van onderwijs. Het gaat om de studenten en ik zit toch niet met Speelman in de collegezaal.’ / GvM

Zie ook achtergrond: De lange lijdensweg van Ethologie