Wetenschap - 1 januari 1970

Opgehokte biokip hapt stof

Het ophokken van biologische legkippen heeft niet tot grote problemen met verenpikken geleid. Wel bedreigen te hoge stofconcentraties in de stallen de gezondheid van de kippen. Dieronderzoekers uit Lelystad ontdekten dat witte kippen daarbij beter af zijn dan bruine.

Vanwege de dreigende uitbraak van vogelgriep moest vanaf augustus 2005 al het buitenlopende pluimvee naar binnen. Omdat werd gevreesd dat het ophokken van biologische legkippen problemen met het dierwelzijn zou opleveren, vroeg het ministerie van LNV de Animal Sciences Group hier onderzoek naar te doen.
‘De vooronderstelling was dat met name verenpikken tot grote problemen zou leiden, maar dat blijkt mee te vallen. Onze indruk is dat de pluimveehouders er vooral in het begin goed in zijn geslaagd met strooisel en ander materiaal de aandacht van de kippen af te leiden. Zo konden de kippen geleidelijk wennen aan de nieuwe omstandigheden’, zegt onderzoeksleider prof. Aize Kijlstra. Dat biologische legkippen in vrij grote groepen worden gehouden, leverde volgens hem in dit geval een voordeel op. ‘In grote koppels gaan kippen gewoonlijk al minder vaak naar buiten en dan zijn de aanpassingsproblemen bij ophokken kleiner.’
Om een objectief beeld te krijgen van de gevolgen van de ophokplicht bezocht een onderzoeker 37 biologische bedrijven, die met in totaal ruim 200.000 leghennen zo’n 40 procent van de sector vertegenwoordigen. De expert beoordeelde onder meer de conditie van de leghennen, de inrichting van de stallen en de inzet van afleidingsmateriaal. Ook werden in de stallen stofmetingen gedaan.
In grote lijnen bevestigt dit onderzoek de resultaten van de telefonische enquête die in een eerder stadium al onder biologische pluimveehouders werd afgenomen: het ophokken heeft het welzijn van de dieren niet ernstig aangetast. De conditie van het verenkleed van de leghennen laat wel vaak te wensen over, maar is vooral afhankelijk van het type leghen en de leeftijd van de dieren.
Uit de stofmetingen blijkt wel dat de opgehokte kippen flink in het stof happen. De gemiddelde gemeten stofconcentratie in de stallen bedraagt 4,5 milligram per kubieke meter, terwijl die vanwege de diergezondheid eigenlijk lager moet zijn dan 3,4. Kijlstra: ‘Bij zeventig procent van de onderzochte stallen is het stofgehalte hoger dan goed is voor de gezondheid van de kippen, voor de gezondheid van de pluimveehouders en waarschijnlijk ook voor de gezondheid van de directe omgeving.’
In stallen met bruine kippen komt meer stof voor dan in stallen met witte kippen. Kijlstra vermoedt dat dit te maken heeft met gedragsverschillen tussen deze kippen. ‘Ook het verenkleed van witte kippen, van het ras Silvernick, is vaak in een betere conditie dan dat van bruine kippen. Zeker als het ophokken van kippen een jaarlijkse exercitie wordt, is het zinvol om te onderzoeken welk type leghen en welke stalinrichting de minste welzijns- en gezondheidsproblemen opleveren’, denkt Kijlstra. / GvM