Nieuws - 1 januari 1970

Openbare discussie

Openbare discussie


Ik ben gelijk gaan kijken natuurlijk. Naar Egoland, het BNN-programma met
die poppetjes waar ze het koningshuis persifleren. Leuk. Maar dat zat er
ook wel in. Immers, als Balkenende en Donner het allebei afkeuren dan moet
er wel iets in zitten. Als er iemand is die ik niet vertrouw op zijn goede
smaak dan is het minister Donner wel. Met zijn fiets uit de jaren vijftig
en zijn kapsel uit de jaren zeventig kun je niet anders verwachten. Altijd
goed voor extra aandacht trouwens, als iets (bijna) wordt verboden.
Egoland is best leuk. Een dominante koningin, een bazelende raadsadviseur
en een opstandje binnenshuis. Doet me aan Wageningen denken. Ook hier moet
de meeste kritiek binnenshuis blijven. Hoewel, het lijkt erop dat
Dijkhuizen om is. Inmiddels wil hij, zo blijkt te lezen in het door hem
geregisseerde 'Commitment van Utrecht', een brede dialoog. En wat voor een.
In een soort brede brainstorm over de crisis in de pluimveehouderij heeft
men heel wat moois bedacht. Wat dacht u hiervan: 'Een sleutelwoord in onze
toekomstplannen is (..) het woord dialoog'. Men gaat dus vooral praten. Het
lijkt me vrij laat voor nóg weer een praatronde. Maar geen nood: 'het
tweede sleutelwoord is actie'. Dat lijkt er meer op. Maar de plannen
ontbreken. Er volgt een opsomming van wijsheden, zoals de vaststelling dat
het tijd wordt de consument te 'leren kennen' en ons wat 'van haar wensen
aan te trekken' (sic!). Maar men ziet ook kansen, bijvoorbeeld op het
gebied van energiewinning. Stroom uit mest, u kent het wel. Maar dan moet
de actie wel van de overheid komen: 'met verandering van regelgeving (…) en
met het goed benutten van bestaande onderzoeksgelden zou een oplossing
nabij zijn'. Met deze bijna bijbelse tekst moet de overheid dus geprikkeld
worden om nog maar wat miljoenen te stoppen in mestverwerking. Alsof dat
niet allang geprobeerd (en mislukt) is.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat dacht u hiervan (over
dierenwelzijn): men wil 'binnen ons vermogen maatregelen (..) nemen om het
welzijn van deze dieren te verbeteren en daarover in dialoog te gaan met
consumenten'. Tja. Maatregelen nemen binnen je vermogen. Is blijkbaar nog
niet eerder gebeurd. En zo zemelt het nog een tijdje door. Vooral het
slotwoord gaat stevig te keer: 'Dialoog, ondernemerschap en vernieuwing
zijn de kenmerken van onze plannen'. Maar ik zie helemaal geen plannen.
Mooie zinnen hoe mooi het zou kunnen zijn, als we naar elkaar gingen
luisteren. Dat we daar zo'n 'Commitment' nodig voor hebben zegt wel genoeg.
De hele oefening gaf me bovendien een gevoel van déjà vu. Was er niet ooit
een 'Verklaring van Wageningen' waarin een zelfde oefening is gedaan, maar
dan voor de varkenshouderij? Ja hoor (ik heb het opgezocht): in 1999 had
men het over 'daadwerkelijke verandering en vernieuwing', 'concrete acties
die bijdragen aan het bevorderen van maatschappelijke vormen van
varkenshouderij' en – daar is'tie weer – de 'constructieve dialoog'. In
drieënhalf jaar is er weinig veranderd. Een andere sector, dezelfde
plannen. Openbare discussie is leuk. Maar er moet wel iets nieuws gebracht
worden. En anders: gewoon verbieden.
Egbert Lev