Nieuws - 11 januari 2007

‘Open gesprek’ over mensa’s

Het eerste gesprek over een eventueel nieuw contract voor de mensa’s in Wageningen is goed verlopen. Het was een open gesprek, aldus bestuurslid Katrien de Smet van SSR-W.

In de week voor kerst vergaderden bestuurders van de drie verenigingen met een mensa (KSV St. Franciscus, SSR-W en Unitas) en leden van de studentenraad met Ab Groen, hoofd van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek. Namens de raad van bestuur had hij ze uitgenodigd voor een gesprek over de financiële bijdrage voor de mensa’s. Het huidige mensacontract loopt af in 2009.
De Smet van SSR-W: ‘We hebben er een goed gevoel bij. De universiteit lijkt bereid mee te denken over de mensa’s.’ Ook Groen is tevreden. ‘We hebben een gezamenlijk traject besproken en er worden gegevens uitgewisseld. Bekeken wordt ook hoe we de belangstelling voor de mensa’s kunnen verhogen. Daarvoor doen we eerst een nulmeting van de klandizie.’
Hoe en wanneer het gesprek een vervolg krijgt, is nog niet bekend.