Nieuws - 9 oktober 2008

Open brief aan Margreeth de Boer

Geachte mevrouw De Boer, de titel van uw artikel in Resource 1 van 25 september behoeft mijns inziens een kleine correctie. Het is niet zozeer dat topsalarissen de sfeer kúnnen aantasten, het is een gegeven dat ze dat doen. Er gaat geen werkdag voorbij dat het binnen Wageningen UR geen gespreksthema is, en daar wordt dus veel kostbare tijd onnodig mee verspild.
Het zal ruim een jaar geleden geweest zijn dat ik in Resource aandacht heb gevraagd voor deze problematiek in een (deels door de redactie gecensureerde) brief waarin ik de zwarte piet bij de raad van toezicht heb neergelegd. Het is immers niet geheel fair om Aalt Dijkhuizen te verwijten dat hij graag een goed salaris wil. Maar de raad van toezicht had destijds wel wat steviger moeten onderhandelen over dat salaris, of iemand anders moeten benoemen als voorzitter van de raad van bestuur.
Los van de persoon van Aalt, van zijn capaciteiten, zijn kwaliteiten en zijn behaalde resultaten (en die zijn er wel degelijk), is het argument dat het salaris dubbel en dwars is terugverdiend wel een aardige. Misschien kan dat vanaf nu ook tijdens R&O-gesprekken gebruikt worden, om een betere beloning te krijgen. Uiteraard gaat dat voor mij niet op (want ik heb net als Aalt al een vorstelijk salaris), maar ik weet zeker dat er heel veel hardwerkende WUR-medewerkers zijn voor wie dat wel van toepassing is.
Het is gewoon niet uit te leggen dat de kleinste academische instelling van Nederland de best betaalde bestuurders heeft. Waarom krijgen bestuurders en managers een dikke bonus, als zij hun target hebben gehaald, terwijl ze toch al vorstelijk voor dat werk betaald worden? Waarom kan HRM voor deze mensen wel van alles en nog wat regelen in de sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld het repareren van een pensioengat)? Toen ik bij HRM aanklopte voor mijn pensioenprobleem (deels veroorzaakt door WUR), gaf de afdeling niet thuis.
Ik vond recent een leuke uitspraak van de Amerikaanse auteur Henry David Thoreau: ‘Do not hire a man who does your work for money, but him who does it for the love of it.’ Deze uitspraak gaat volgens mij echter alleen op voor mensen met een salaris van schaal 10 en hoger, maar niet voor mensen die moeten sappelen om rond te komen en die hun salaris met hard werken ‘dubbel en dwars’ hebben terugverdiend.