Nieuws - 11 mei 2017

Op welke partij stem jij?

tekst:
Didi de Vries

De studentenraadsverkiezingen komen er weer aan. Van 29 mei tot en met 1 juni kun jij mede bepalen wie vanaf september in de Student Council opkomt voor jouw belangen. Maak kennis met de drie partijen en hun kandidaten.

S&I

Hoge kwaliteit van onderwijs, duurzaamheid en een internationale organisatie zijn de speerpunten van Sustainability and Internationalisation (S&I).

Afgelopen jaar stapte S&I met voorstellen van verschillende studentenorganisaties naar de raad van bestuur. Zo zocht de partij op initiatief van Fossil Free Wageningen naar mogelijkheden voor de universiteit om over te stappen naar een duurzame bank.

S&I is voorstander van Engelstalige bacheloropleidingen, maar benadrukt dat er meer bij komt kijken dan de invoering van Engels alleen. Docenten moeten beseffen dat goede communicatie opbouwen tussen studenten uit verschillende culturen tijd kost. Daarom mag de werkdruk zeker in het begin van een studie niet te hoog liggen.

S&I zal komend jaar onderzoek doen naar depressie onder studenten. Een aantal zelfmoordpogingen en bezorgdheid onder studenten zijn hiervoor de aanleiding. Verder wil de partij zich inzetten voor betere voorbereiding van buitenlandse studenten op hun komst naar Wageningen. Ze zouden vooraf moeten weten wat groepswerk hier inhoudt en hoe ze hier een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

De partij heeft elke maandag een open vergadering waarbij iedereen welkom is.

Kandidaten S&I
Kandidaten S&I

VeSte

Verenigde Studenten (VeSte) vertegenwoordigt studenten met een actief studentenleven. Lange pauzes en vrije avonden zijn belangrijk voor persoonlijke ontwikkeling en daarom is de partij actief betrokken bij discussies over avondcolleges en een nieuw lesrooster. VeSte wil bijvoorbeeld geen verkorte lunchpauzes.

Na aandringen van de partij is vakevaluatiesysteem EvaSys afgelopen jaar vervangen door PaCE. Het invullen van de evaluatie duurt nu korter en is leuker. Daarnaast is VeSte betrokken bij de plannen voor de verbouwing van de Forum-bibliotheek. Er komen 170 werkplekken bij. Een domper afgelopen jaar was het besluit WUR tegen een collegegeldvrij bestuursjaar voor studenten.

Komende periode verdiept VeSte zich in de invoering van Engelstalige bacheloropleidingen. De partij vindt september 2018 te vroeg voor de start van een pilot met vijf studies. Belangrijk is namelijk dat internationale studenten goed kunnen integreren in het Wageningse studentenleven en dat moet beter gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld met een studentenvereniging met een internationaal sociaal netwerk. Bovendien moet het niveau van het Engels van docenten en de lesstof goed zijn.

Leden van VeSte geven ook trainingen aan studenten, onder meer over effectief vergaderen.

Kandidaten VeSte
Kandidaten VeSte

CSF

De Christelijke Studenten Fractie (CSF) vindt dat alle studenten gelijk en eerlijk moeten worden behandeld en kritisch moeten worden opgeleid. De partij staat open voor studenten met verschillende achtergronden.

Een van de grootste wapenfeiten van de CSF van afgelopen jaar is het aangepaste vluchtelingenbeleid van de universiteit. CSF vroeg de raad van bestuur wat WUR doet voor vluchtelingen die willen studeren. Daarop reageerde het bestuur met het plan om elk jaar vijf extra vluchtelingen een studie aan te bieden, jaarlijks 5000 euro aan de Stichting voor Vluchteling Studenten (UAF) te schenken en ruimte te maken voor twee vluchtelingonderzoekers. Een grote tegenslag voor CSF was dat de partij bij de vorige verkiezingen maar één zetel kreeg.

Bij de mogelijke invoering van een nieuw rooster wil CSF aandacht vragen voor problemen van thuiswonende studenten. Voor hen zijn aansluitende vakken op een lesdag bijvoorbeeld belangrijk. Daarnaast zal CSF in de discussie over de groei pleiten voor het behoud van de kleinschaligheid van het Wageningse onderwijs. Korte lijnen tussen studenten en docenten zijn een speerpunt. Ook wil CSF meer ethieklessen binnen opleidingen.

Kandidaten CSF
Kandidaten CSF