Nieuws - 17 februari 2010

Op weg naar het pluche

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart in het verschiet, is ook bij sommige medewerkers van Wageningen UR de verkiezingskoorts uitgebroken. Vijf kandidaten op een verkiesbare plaats vertellen waarom ze een politieke nevenfunctie ambiëren.

16-affiche-Miltenburg.jpg
 
Bastiaan Meerburg (31), onderzoeker ziekten en plagen bij PRI, op plaats 4 van de VVD-lijst in Wageningen
'De raadsvergoeding vormt voor mij niet de motivatie om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als je het salaris per uur uitrekent, is dat totaal niet interessant. Ik doe het vooral uit plichtsbesef. Ik wil meepraten over de inrichting van de lokale omgeving. Je kunt wel zeuren als er iets misgaat, maar dan moet je niet zelf langs de kant blijven staan. Daarnaast heb ik op kosten van de gemeenschap gestudeerd. Zo hoop ik wat terug te kunnen doen.
'Tijd is niet zo'n probleem. Ik heb de nodige ervaring als commissielid van de VVD en ook in mijn werk als wetenschapper moet ik snel de essentie uit stukken kunnen halen. Ik schrik wel terug voor het feit dat je zoveel uur in het stadhuis moet zitten. De beste ideeën krijg je toch als je op straat met mensen spreekt.
'Mijn thema heeft geen directe aansluiting met mijn werk. Als raadslid behartig je natuurlijk belangen over de hele breedte, maar ik richt mij specifiek op het onderwerp 'veiligheid'. Als commissielid heb ik bijvoorbeeld gekeken of de aanrijtijden van de brandweer naar de campus snel genoeg waren.
'Ik denk dat ik een goede kans heb om in de gemeenteraad te komen. Ik sta op de vierde plaats op de lijst en vier zetels, dat is zeker haalbaar.'
Ben Schulte (55), beleidsmedewerker kwaliteitszorg en subsidieprojecten bij VHL in Velp, lijsttrekker GroenLinks in Westervoort
'Vier jaar geleden ben ik begonnen als fractieassistent en sinds december zit ik in de raad, als vervanger. We hebben twee zetels in de raad en een wethouder. Die hopen we weer te hebben na de verkiezingen. Ik wethouder? Nee, nog niet.
'Jarenlang was ik lid van GroenLinks, zonder actief te zijn. Ik doe dit uit een soort plichtsbesef: mijn kwaliteiten inzetten waar die van pas komen. Mijn vaardigheden met kwaliteitszorg en projecten beoordelen, kan ik ook in de gemeente benutten. Is een project specifiek en realistisch en komt het de burgers ten goede? Maar natuurlijk wil je ook je idealen terugzien in de gemeentelijke politiek.
 'De gemeenteraad kost drie à vier dagdelen per week. De hogeschool werkt goed mee. VHL heeft me buitengewoon verlof verleend, zodat ik een dag minder in de week ga werken. De pensioenpremie over die dag betalen VHL en ikzelf samen, elk de helft. Dat laatste hoeft VHL niet te doen, maar het mag wel volgens de cao.'
Voor wat hoort wat
Raadsleden krijgen een vergoeding voor hun werk die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert daarvoor maximumtarieven, maar niet alle gemeenten zijn ook daadwerkelijk zo gul voor hun volksvertegenwoordigers. Voor een gemeente onder de 6000 inwoners bedraagt die vergoeding 206 euro per maand. Dat kan oplopen tot 2139 euro in de grote steden. Voor een gemeente van de omvang van Wageningen geldt een maximumbedrag van 872 euro. Daarnaast kunnen raadsleden aanspraak maken op een, eveneens variabele, onkostenvergoeding van enkele tientjes tot honderden euro's per maand.
Hoe binnen Wageningen UR met het werk voor publiekrechterlijke colleges wordt omgegaan, varieert enigszins per bloedgroep.Het parttime werk als raadslid zal voor medewerkers van Wageningen UR in principe buiten werktijden moeten gebeuren. Als dat niet mogelijk is moeten er afspraken worden gemaakt met de werkgever, over het opnemen van betaald of onbetaald verlof, en over het inhouden van eventuele vaste vergoedingen op het loon. Bij het aangaan van een fulltime functie, als wethouder bijvoorbeeld, hebben medewerkers van Wageningen Universiteit recht op buitengewoon verlof, tenzij dat niet verenigbaar is met de belangen van het werk. Over het eventueel terugkeren in de eigen functie moeten apart afspraken worden gemaakt.
Medewerkers van VHL en DLO hebben bij het aangaan van een fulltime functie in principe geen recht op buitengewoon verlof. Een alternatief is ontslag op eigen verzoek, waarbij in sommige gevallen afspraken te maken zijn over een eventuele terugkeer.
Rien Bor (59), marketing internationaal onderwijs bij Corporate Communicatie, plaats 2 Stadspartij in  Wageningen
'Je moet iets terugdoen voor de maatschappij, dat is me met de paplepel ingegeven. Of dat nu als vrijwilliger is bij de voetbalclub, in de zorg, op school of bijvoorbeeld in de gemeenteraad. Ik vind politiek bovendien erg leuk, zeker lokale politiek. Je controleert het betuur en praat mee over heel concrete zaken die mensen direct aangaan.
'Zeker in een grote fractie is de hoeveelheid werk te doen. Het kost me gemiddeld twee avonden in de week, plus voorbereidingstijd in het weekend. Natuurlijk moet je daarnaast links en rechts in Wageningen af en toe je gezicht laten zien. Meestal gaat dat goed samen met mijn werk. Daarvoor moet ik wel veel in het buitenland zijn, maar die reizen kan ik grotendeels zelf plannen, dus ik hoef nauwelijks verstek te laten gaan bij de raad.'
Bor staat tweede op de kandidatenlijst van de Stadspartij Wageningen. In 1998 maakte hij voor de PvdA zijn entree in de Wageningse gemeenteraad. 'Na de landelijke verkiezingen heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Ik had genoeg van de gebroken verkiezingsbeloften bijvoorbeeld over Uruzgan, de JSF, het onderzoek naar Irak, de aanpak van de topinkomens en het in tact laten van de AWBZ. Nadat ik was aangeschoven bij de Stadspartij heeft ook een collega van de SP die ommezwaai gemaakt. We zijn nu dus met zijn vieren, terwijl de Stadspartij aanvankelijk maar twee zetels had. Ik reken nu op drie, en hoop op vier zetels.'
Hermien Miltenburg (56), relatiemarketeer Corporate Communicatie, plaats 3 PvdA in Renkum
'Op de middelbare school was ik al bezig met een leerlingenparlement en bij Wageningen UR met de medezeggenschap. In Renkum ben ik nieuwkomer en ik ben meteen de eerste vrouw; daar ben ik echt heel trots op.
'Ik zie het raadswerk als een passie en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik ben 56 jaar, heb veel mogen leren en wat ik geleerd heb kan ik nu rationeel en met mijn hart doorgeven. Eerst heb ik zelf gestudeerd, daarna kinderen opgevoed en toen voor mijn man gezorgd. Dat is nu voorbij, nu kan ik nog een aantal jaren maatschappelijk actief zijn.
'Zo heb ik een platform voor vrouwen opgericht en heb voorgesteld dat de gemeente Renkum een fair trade-gemeente wordt. Dat betekent dat je zelf fair trade inkoopt, en uitdraagt dat eerlijke handel belangrijk is.
'In mijn werk ben ik bezig de missie van Wageningen UR uit te dragen, zoals een gezonde leefomgeving. Dat is ook de portefeuille die ik straks krijg. Mijn achtertuin grenst aan een industriegebiedje, de Schaapsdrift. Bedrijvigheid vind ik erg belangrijk voor een gemeente, maar ik wil er ook voor zorgen dat het dorp leefbaar blijft. Op mijn eigen terreintje mag ik dat proberen in te vullen.'
Marco Verloop (46), onderzoeker informatiemanagement in voedselproductieketens bij het LEI, lijsttrekker SGP in Veenendaal
De lokale krant riep hem in 2009 uit tot het beste raadslid van Veenendaal. Marco Verloop laat het artikel nog even zien. Niet om te pochen, maar om de argumentatie van de benoeming: Veenendaal is analytisch denkend, opbouwend kritisch en heeft een grote dossierkennis, volgens de krant.
Verloop maakte tien jaar terug zijn entree in de Veenendaalse raad, waar hij sinds 2007 leider is van de vier man sterke SGP-fractie. Zijn geloof is zijn inspiratiebron. 'Ik ervaar het als een groot goed dat ik de Bijbel als uitgangspunt kan gebruiken. Wat mij drijft is de overtuiging dat de maatschappij beter af is als deze wordt ingericht volgens de Bijbelse normen en waarden. Als je dat vindt, moet je in het bestuur van het openbare leven stappen. De SGP sluit het best bij mijn persoonlijke overtuiging aan.'
Verloop houdt ook van het spel. 'Ik houd van een stevig debat, waarbij je alle middelen die er zijn kunt inzetten: een gedegen argumentatie, amendementen, moties, het reglement van orde. Maar wel op een zuivere manier.'
Zijn wetenschappelijke aanpak kenmerkt de politicus Verloop. De SGP zette openbare orde en veiligheid op de Veenendaalse politieke agenda, ondermeer door zelf op onderzoek uit te gaan en enquêtes uit te voeren. 'Ik ben toch wetenschapper. Op die gestructureerde aanpak in de fractie heb ik nadrukkelijk mijn stempel gezet.'
Voor de komende vier jaar wil Verloop naast veiligheid inzetten op een 'duurzaam gezond financieel beleid'. Concreet betekent dit bijvoorbeeld een herbezinning op de subsidies voor sport en cultuur. 'Een groot deel van die kosten wordt nu door de gemeenschap gedragen. Ons uitgangspunt is dat gebruikers meer kunnen bijdragen dan nu het geval is.'