Nieuws - 1 januari 1970

Op vrijdag 10 oktober ontvingen de eerste achttien studenten hun bachelor

Op vrijdag 10 oktober ontvingen de eerste achttien studenten hun bachelor

Op vrijdag 10 oktober ontvingen de eerste achttien studenten hun bachelor

of science-bul van Wageningen Universiteit. Twaalf studenten Voeding en
gezondheid en zes studenten Levenswetenschappen die hun studie begonnen in
het jaar 2000 hadden hun bachelor met 126 studiepunten in drie jaar te
afgerond. Ze zijn er bovendien in geslaagd hun studierooster zo in te
richten dat ze alle vakken uit het officiële bachelorprogramma van Voeding
en gezondheid of Levenswetenschappen – dat bij aanvang van hun studie nog
niet bekend was - binnen drie jaar hadden gevolgd. | G.v.H.