Nieuws - 5 april 2012

Op stage nuttig?

Stelling: Het nut van een stage wordt overschat

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
Marlies: Een stage, of die nu in Nederland of in het buitenland is, is een goede mogelijkheid om te ervaren wat je eigenlijk met je studie kan en hoe het werkende leven na je studie zal zijn. Het is ook een voordeel bij sollicitaties als je dankzij een stage duidelijk al wat werkervaring hebt. Verder kan het je helpen bij het bepalen wat voor soort werk je na je studie wilt gaan doen, of misschien wat je juist niet wilt. Zeker in Wageningen, waar alle masters twee jaar duren en er dus genoeg tijd is voor het verdiepen van wetenschappelijke kennis, vind ik het geen goed idee om de stage af te schaffen.

Reactie Jillis: Die vier maanden werkervaring is verwaarloosbaar als je gaat solliciteren. Je zult al snel meer werkervaring opdoen. Daarnaast zul je in de masterfase toch wel weten wat voor soort werk je wilt doen, lijkt me. Daar zou een stage niet nodig voor moeten zijn. Juist door dat extra 'Wageningse jaar' kun je je door verdiepend onderwijs specialiseren in een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent.
Jillis: Een stage doen in Nederland is een leuke ervaring, maar ik betwijfel of het een nuttig onderdeel  van de studie is. De eisen die aan een stagerapport worden gesteld, zijn sowieso vaak erg vaag. Vanuit wetenschappelijk oogpunt stelt een thesis in elk geval veel meer voor. De ervaring die je opdoet in vier ├á zes maanden meewerken bij een bedrijf is leuk, maar zal je geen voorkeurspositie opleveren ten opzichte van studenten uit andere steden die een stage niet verplicht hoeven doen. Het is beter om studenten meer diepgang te bieden in hun vakkenpakket in plaats van een stage. Ik denk dat een verdere specialisatie in de master meer relevante kennis oplevert voor de student en dat bedrijven dit op waarde zullen schatten.

Reactie Marlies
: Vanuit wetenschappelijk oogpunt stelt een thesis inderdaad meer voor, maar dat is niet het enige dat belangrijk is. De meeste studenten gaan immers niet het onderzoek in. Daarom is het nuttig om ook werkervaring op te doen.