Nieuws - 24 januari 2012

Op her-H-ling

Lijstjes zijn alleen waardevol als ze kloppen. De H top-20 in het vorige nummer van Resource deed een paar wetenschappers geen recht. Vandaar deze tweede poging.

1-H-factor.jpg
De inkt van Langs de lat was nog nauwelijks droog of Michael Muller stuurde verontwaardigd een mail. Sinds wanneer hoorde hij niet in de lijst? Even later gevolgd door Hans Tramper, die er overigens naar eigen zeggen 'als oudgediende niet zo zwaar aan tilt'. En hebben we Tjakko Abee niet over het hoofd gezien, opperde iemand anders. Ja dus. Vervelend, maar niet geheel onvoorzien. Gelukkig bleef het daarbij. In de nieuwe lijst hieronder zijn deze fouten hersteld. Dat gaat natuurlijk wel ten koste van drie anderen. Louise Vet, Jacques Vervoort en Martien Groenen, bij deze onze excuses.
Expert-judgement
Kon dat dan niet in een keer goed? In principe wel, maar het maken van zo'n lijst is niet eenvoudig. Wageningen UR houdt dit soort scores zelf niet bij. Sterker nog: een wetenschapper die zijn h-waarde wil weten, moet zelf op onderzoek uit. Voor het samenstellen van de Top-20 resteert dan eigenlijk maar een methode: expert-judgement. Oftewel: links en rechts mensen polsen die het kunnen of zouden moeten weten. Dat is dus gebeurd. Maar zo'n methode is feilbaar. Je ziet onder die duizenden wetenschappers makkelijk iemand over het hoofd. Ook de bijgevoegde en bijgewerkte lijst is dus falsificeerbaar.
Onwaarschijnlijk
Een h-score zegt overigens lang niet alles. Totale productie, het totale aantal citaties, het gemiddelde per artikel en het aantal citaties van het meest geciteerde artikel geven een veel completer beeld van de wetenschappelijke waarde van een onderzoeker. Dergelijke statistiek in onderstaande tabel laat opmerkelijke verschillen zien. Peter Holman bijvoorbeeld heeft een h=48 met slechts 120 artikelen. Dat weerspiegelt zich in het onwaarschijnlijke gemiddelde van meer dan honderd citaties per artikel. Al tikt een topartikel dat 2288 (!) keer is aangehaald natuurlijk wel lekker aan.
WoS
Ook het totaal aantal citaties varieert enorm, met als absolute topper Daan Kromhout die boven de 25000 aanhalingen uitkomt. Willem de Vos doet daar niet veel voor onder, maar heeft er wel 'zo'n 180 artikelen meer voor nodig. De gegevens zijn overigens van Web of Science, het meest gebruikte en ook meest complete wat er op h-gebied op dit moment is. WoS geeft per wetenschapper desgevraagd de citatiescore ook per jaar uit in een grafiek. Medewerkers van Wageningen UR hebben via de site van de bibliotheek (www.library.wur.nl) toegang tot WoS.