Student - 22 november 2007

Op de fiets discussiëren over natuur en landbouw

Op de fiets verkenden zo’n zeventig derdejaars studenten van Van Hall Larenstein in Velp op woensdag 14 november het gebied de Wisselse Poort ten zuiden van Epe. Komend schooljaar voeren de studenten van vier verschillende majors opdrachten uit in het gebied. Het project komt uit de koker van het waterlectoraat.

1576_nieuws.jpg
‘We hebben eigenlijk een doorsnede van het gebied vanaf de IJssel naar de Veluwe gezien’, vertelt Anouk Sloot van het lectoraat Integraal waterbeheer en ruimtelijke inrichting over de excursie. ’s Ochtends vertrokken de studenten met een dubbeldekker naar de noordelijke IJsselvallei en ’s middags fietsten ze in groepjes door het kleinere gebied de Wisselse Poort. ‘Dat terrein kent veel variatie en overgangen, van nat naar droog en van hoog naar laag. Binnen enkele kilometers gaan de Veluwse droge heide en het naald- en loofboombos over in het natte Wisselseveen.’
De studenten zullen het komende studiejaar opdrachten uitvoeren voor de provincie Gelderland, het Waterschap Veluwe, landgoederen Welna en Tongeren en het Geldersch Landschap. Sloot: ‘In de Wisselse Poort conflicteren de ruimteclaims van landbouw en natuur. Bovendien zijn de natte gebieden verdroogd, deels vanwege de landbouw. Studenten moeten maatregelen verzinnen die verdroging tegengaan, een nieuwe landbouwlocatie in het gebied vinden en ondertussen de natuurdoelen in ere houden. Door de samenhang moeten de studenten integraal gaan denken. Ze krijgen een concrete opdracht, maar ze moeten wel het grotere verband leren begrijpen.’
Vier majors werken mee aan het project: Landschapsarchitectuur, Inrichting en waterbeheer, Bosbouw en Urban Forestry, en Natuur- en landschapstechniek. Mirte Kruit volgt deze laatste major en ging woensdag mee op excursie. ‘Vooral het fietsen was erg leuk. Het heeft wel gehageld, maar ons groepje had geluk en is droog gebleven. Het was ontzettend leuk om binnen het gemengde groepje, met mensen van diverse studierichtingen, kennis te delen en te discussiëren over verschillende visies.’
Kruit gaat met haar groepsgenoten de waarden van de leemkuilen op landgoed Welna onderzoeken, bekijken hoe bezoekers op de leemkuilen gewezen kunnen worden, en hoe de kuilen beschermd moeten worden tegen wilde zwijnen.