Nieuws - 13 juni 2013

Op de bres voor dove kinderen

tekst:
Karst Oosterhuis

De opbrengst van het jaarlijkse benefietfeest van Ipso Facto gaat dit jaar naar een school voor dove kinderen in Uganda. Een van de directeuren van de school is Ine Aerts, nu eerstejaars student internationale ontwikkelingsstudies.

26-gebarentaal-in-Uganda.jpg
In eerste instantie zou Ine een jaar vrijwilligerswerk doen op een school, maar de leefomstandigheden voor dove kinderen grepen haar zo aan dat ze besloot nog een jaar te blijven. 'Dove kinderen worden in veel gevallen uitgebuit en meisjes worden in het ergste geval verkracht. Onder de ouders van de kinderen heerst vaak veel bijgeloof, zij zien het als een straf van God en tonen hun kind vaak het liefst niet aan de buitenwereld.'
Nadat ze op de eerste school genoeg ervaring op had gedaan, besloot ze samen met twee leraren uit Uganda een nieuwe school op te zetten.  In de eerste plaats moest er geschikt gebouw worden gehuurd. 'We zijn begonnen met jongerenprojecten voor doven om hen de kans te geven een vak te leren, ondertussen hebben we de documenten op orde gekregen om de school te beginnen. De Ugandese overheid is erg wantrouwig en wil precies weten wat je van plan bent.'
Inmiddels loopt de school een jaar en krijgen veertig kinderen les van vier docenten. Ine brengt regelmatig een bezoek om te zien hoe de vlag erbij hangt. 'Het is ongelofelijk om te zien hoe de kinderen opbloeien en hoe snel ze zich ontwikkelen. Met het leren van gebarentaal gaat er een wereld open voor de kinderen omdat ze zich voor het eerst kunnen uiten. Ook de omgeving staat perplex over wat de kinderen allemaal blijken te kunnen.'

Op donderdag 20 juni staat het benefietfeest 'Let's hear it for the Deaf' in het teken van het project. 's Middags sponsorloop op de Bongerd, 's avonds optredens van bandjes en dj's.