Organisatie - 1 januari 1970

Op de bres voor Wageningen-aanpak

Contact hebben met de maatschappij en ingewikkelde problemen daardoor kunnen oplossen. Dat is het doel van de ‘Wageningen-aanpak’, met de steekwoorden interactief, interdisciplinair en innovatief.

Een groep onderzoekers die al werkt volgens de Wageningen-aanpak kwam vorige week bijeen om te kijken hoe de Wageningen-aanpak meer gepromoot kan worden in heel Wageningen UR.
Rector Bert Speelman bleek tijdens die bijeenkomst positief over de aanpak. Hij haalde citaten van een aantal opdrachtgevers van Wageningen UR aan, waarvan de strekking was dat contact met de samenleving en het bedrijfsleven en een interdisciplinaire benadering gevraagd wordt van Wageningen UR. Speelman: ‘De Wageningen-aanpak probeert te bereiken dat Wageningen UR gaat functioneren zoals de buitenwereld blijkbaar van ons vraagt. Als raad van bestuur vinden wij de Wageningen-aanpak van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.’
Binnen Wageningen UR is een groep onderzoekers en docenten die nu al werkt volgens de aanpak. Maar erg groot is die groep nog niet. Probleem is dat praten met betrokkenen in de samenleving en samenwerken met andere disciplines meer tijd en dus meer geld kost. Ook Speelman leek dat te onderkennen, en zei dat ‘kritisch gekeken moet gaan worden naar de randvoorwaarden waarbinnen de Wageningen-aanpak in onderwijs en onderzoek plaats kan vinden.’
Onderzoekers zelf hadden meer concrete ideeën over hoe de Wageningen-aanpak gepromoot kan worden. Zo zou de Wageningen-aanpak aan de orde kunnen komen in functioneringsgesprekken. Daarin wordt dan gevraagd wat de onderzoeker of docent met de maatschappij deed, of er interactief contact met de opdrachtgever en andere belanghebbenden was of dat er alleen een cd-rommetje met een rapport is afgeleverd. En of er met andere disciplines is samengewerkt.
Maar aan een beloning voor werken volgens de Wageningen-aanpak ontbreekt het nog. In het onderwijs werd de Academic Master Cluster, de opvolger van het beroepsvoorbereidend blok, genoemd als onderdeel waarin de Wageningen-aanpak centraal zou moeten staan. Prof. Pim Brascamp zei daar voorstander van te zijn. / JT