Nieuws - 1 januari 1970

Oost-Europa herbergt veel koolstof in kwetsbare bodems

Oost-Europa herbergt veel koolstof in kwetsbare bodems

Oost-Europa herbergt veel koolstof in kwetsbare bodems


In Oost-Europa blijken grote hoeveelheden koolstof te zitten in de bovenste
bodemlagen, die op grote schaal degraderen. Hierdoor ontsnapt koolstof naar
de atmosfeer. Dit blijkt uit onderzoek van het International Soil Reference
and Information Centre (ISRIC), dat voor het eerst de opslag van koolstof
in Centraal- en Oost-Europese bodems in kaart gebracht. Dit is van belang
is voor het inschatten van klimaatveranderingen door toenemende
koolstofdioxideconcentraties in de atmosfeer.

Centraal- en Oost-Europese bodems blijken zo'n zeven procent van de
organische bodemkoolstof op aarde te bezitten. Ir Niels Batjes maakte een
kaart van het organische koolstofgehalte op basis van de Soil and Terrain
(SOTER) database. Met name in de Baltische staten, Noord-Rusland en in
delen van de Oekraïne zit relatief veel koolstof in de bodem.
Schattingen en kartering van de koolstofopslag in bodems zijn nog maar voor
een beperkt deel van de wereld uitgevoerd. Zowel op nationale als
continentale schaal ontbreken veel gegevens. Tot nu toe heeft het onderzoek
zich vooral gericht op de Verenigde Staten, Canada en Zuid-Amerika.
In Centraal- en Oost-Europa blijkt meer dan de helft van de organische
koolstof in de bovenste bodemlagen te zitten, op minder dan een halve meter
diepte. Dat is de laag die op veel plaatsen onderhevig is aan erosie,
afnemende vruchtbaarheid en korstvorming. Ongeveer 166 miljoen hectare in
Centraal en Oost-Europa is hierdoor al zwaar gedegradeerd. In de
landbouwgebieden van de voormalige Sovjet-Unie is naar schatting 24 tot 50
procent koolstof uit de bodems ontsnapt.
Om tot nauwkeurigere schattingen van de koolstofopslag in bodems te komen,
werkt het ISRIC sinds kort mee aan het internationale project 'Assessment
of Soil Organic Carbon Stocks and Change at National Scale' (Gef-Soc), een
initiatief van de Global Environment Facility en de VN-milieuorganisatie
UNEP. Onderzoekers uit Europa, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten, Zuidoost-
Azië en het Midden-Oosten doen eraan mee. Het project draait om het
kwantificeren van koolstofopslag in bodems en de invloed van veranderingen
in landgebruik hierop, met casestudies in India, Jordanië, Kenia en
Brazilië. |
H.B.