Nieuws - 1 januari 1970

Oorwurmzakjes tegen luizen

In de kersenboomgaard zakjes ophangen als schuilplaats voor oorwormen, om zo luizenplagen onder controle te houden. Afgevallen bladeren van appelbomen versnipperen om in het voorjaar minder last van schurft te hebben. Het zijn twee maatregelen in de top tien van beloftevolle toepassingen voor gewasbescherming in de fruitteelt.

Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) heeft geïnventariseerd welke milieuvriendelijke gewasbeschermingtechnieken bij de 35 meest geteelde gewassen in Nederland worden ingezet. In zes onlangs verschenen deelrapporten – voor de vollegrondsgroenteteelt, bloembollenteelt, boomteelt, fruitteelt, glastuinbouw en champignonteelt - komt PPO met een top tien van de meest beloftevolle beste praktijken. Deze toepassingen moeten een rol gaan spelen in het verder terugdringen van de milieubelasting.
‘Voor telers is het vaak het intrappen van open deuren, zegt ir Janjo de Haan, projectleider ‘Best Practices Gewasbescherming’ bij PPO in Lelystad en medeauteur van de deelrapporten. ‘Het belang van de rapporten is vooral dat voor het eerst voor de vijf belangrijkste gewassen van iedere plantaardige sector de belangrijkste maatregelen voor geïntegreerde gewasbescherming op een rijtje zijn gezet. Allemaal maatregelen die nog te kampen hebben met belemmeringen ten aanzien van kosten, risico’s of toepassing. Het maakt het voor onderzoekers en beleidsmakers mogelijk om prioriteiten te stellen om de afgesproken daling van de milieubelasting te gaan halen.’
Het ministerie van LNV gaf PPO de opdracht de beschikbare kennis te inventariseren ter ondersteuning van het Convenant Gewasbescherming. Hierin is afgesproken dat in 2010 de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen in de plantaardige teelten met 95 procent gedaald moet zijn ten opzichte van 1998.
De beschrijvingen van de milieuvriendelijke praktijken zijn opgesteld door sectorexperts van PPO en daarna getoetst in klankbordgroepen. ‘Het gaat nadrukkelijk om reeds beschikbare kennis, die echter nog niet algemeen wordt toegepast. De rapporten zullen vooral een belangrijke rol spelen in de kennisdoorstroming naar telers, maar ook andersom: van praktijk naar onderzoek en beleid’, verwacht De Haan. De beschreven maatregelen staat ook centraal in het project ‘Telen met toekomst’, waarin boeren en tuinders in een begeleide situatie proberen oplossingen te vinden voor knelpunten in de praktijk. / GvM