Nieuws - 25 januari 2001

Oorlog in Eritrea treft boeren

Oorlog in Eritrea treft boeren

Studenten werken als arbeiders op het land

Twee Eritrese onderzoekers promoveerden 23 januari in Wageningen. in aanwezigheid van de consul-generaal van het Eritrese consulaat in Den Haag. Woldeamlak Araia PhD, een van de promovendi, is in zijn onderzoek niet rechtstreeks getroffen door de recente oorlog met Ethiopi?, maar zag wel de gevolgen voor de landbouw.

Het onderzoekstation en de proefvelden van Araia lagen ver van het front, maar de boeren in Eritrea werden wel geconfronteerd met de oorlog. Er was een tekort aan arbeid op het land doordat mensen naar het front vertrokken. Dat werd deels opgelost door campagnes die studenten opriepen op het land te gaan werken. Ook meer landbouwmachines en de hulp van militairen in perioden van vrede heeft geholpen om het gebrek aan arbeid op te vangen. Toch heeft de oorlog grote gevolgen gehad voor de landbouw en ontwikkeling van het land. Araia: "Boeren hebben soms hun land moeten verlaten en leven als vluchteling in kampen, vooral langs de grens met Ethiopi?. Het vredesverdrag is getekend en ik hoop dat de vrede stand houdt zodat de vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun dorpen."

Araia deed onderzoek naar gemengde teelt van gerst en tarwe in de centrale hooglanden van Eritrea. Onder proefomstandigheden kan de productie hiermee 57 procent hoger uitkomen dan bij een monocultuur. Het systeem wordt ook door boeren gebruikt en heet hanfetz. Naast opbrengstverhogend is het systeem ook risicomijdend. Gerst groeit snel en volgroeit ook bij zeer weinig regen. Tarwe groeit later uit en doet het pas goed als er meer regen is. Daardoor concurreren de gewassen weinig om water. Bovendien is de boer zeker van oogst, of er nu weinig of veel regen valt. Dat is vooral in de zelfvoorzienende landbouw van groot belang. In 1998 produceerde Eritrea 85 procent van zijn eigen voedselbehoefte, deels door de goede regen dat jaar, maar deels ook door verhoogde inputs. | J.T.

Woldeamlak Araia promoveerde bij prof. dr. ir. Paul Struik, hoogleraar gewasfysiologie.