Nieuws - 1 januari 1970

Ook jonge zeugen wennen snel aan ruige varkenshouder

Ook jonge zeugen wennen snel aan ruige varkenshouder

Ook jonge zeugen wennen snel aan ruige varkenshouder


Varkens die rustig worden behandeld houden meer energie over uit het voer.
Dit vertaalt zich in een betere spekaanzet dan bij dieren waarmee ruig
wordt omgegaan. Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group trekt
deze conclusie uit onderzoek bij varkenshouders die hun dieren ruig of
juist rustig behandelen.

Een rustige varkenshouder controleerde de varkens twee keer per dag. Hij
stapte zachtjes pratend het hok in, bleef even staan, hurkte tussen de
dieren en raakte ze aan wanneer ze hem benaderden. Bij verplaatsingen naar
andere hokken ging het er ook rustig aan toe. Dieren die werden gedragen,
kregen een goede ondersteuning. De ruige varkenshouder liet meteen flink
van zich horen bij het betreden van de hokken. Hij schopte tegen de
afscheidingen om de dieren op te jagen en slapende dieren op te schrikken.
Biggen werden aan hun achterpoten opgetild bij verplaatsingen en in de
propvolle kar gegooid. Ze werden daarna haastig in hun nieuwe hokken
opgesloten.
Opvallend is dat jonge zeugen (gelten) onderling meer verschillend reageren
op een slechte behandeling dan beren. Ze lijken gevoeliger voor het ruige
gedrag van de verzorger. Al na twee dagen na het beƫindigen van de
behandeling was echter al weinig verschil meer te zien tussen het gedrag
van ruig en rustig behandelde dieren. Ruig behandelde dieren lieten zich de
eerste dagen moeilijk benaderen maar wenden snel aan de nieuwe situatie.
De dieren groeiden niet minder snel door het ruige gedrag. Rustig
behandelde dieren benutten de energie uit het voer echter beter waardoor
meer spekaanzet meetbaar was. | L.d.B.