Nieuws - 19 januari 2012

Ook basisbeurs meerjarige master snel afgeschaft

Ook studenten die dit collegejaar aan een twee- of driejarige masteropleiding zijn begonnen, verliezen vanaf september hun basisbeurs. Die wordt door staatssecretaris Zijlstra afgeschaft voor alle masterstudenten.

Alleen studenten die vóór 1 september 2011 begonnen aan bijvoorbeeld een research-, bèta- of geneeskundemaster krijgen 'overgangsrecht'. De rest is zijn basisbeurs straks kwijt, blijkt uit het wetsvoorstel 'Studeren is investeren' dat staatssecretaris Zijlstra zojuist naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Daarin staat ook dat studenten die meer dan één jaar studievertraging hebben opgelopen, het recht op de ov-jaarkaart verliezen en hun eigen reiskosten moeten gaan betalen.
In tijden van 'miljardenbezuinigingen' is het volgens Zijlstra logisch dat ook van studenten een grotere bijdrage wordt gevraagd. Studenten die door de maatregelen worden getroffen kunnen volgens de bewindsman lenen tegen gunstige voorwaarden: 'Lage rente, afbetaling naar draagkracht en eventuele kwijtschelding na twintig jaar voor mensen die het echt niet kunnen opbrengen.'
Volgens Zijlstra levert het vereenvoudigen van de studiefinanciering, waaronder het afschaffen van de aanvullende beurs voor studenten met onvindbare ouders, een besparing van dertig voltijdsambtenaren op.
Furieus
Landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb hebben furieus gereageerd op het wetsvoorstel van Zijlstra. 'Hoezo moeten masterstudenten 'investeren'? Het masteronderwijs wordt heus niet beter nu de basisbeurs verdwijnt, zeggen ze. Volgens berekeningen van het Interstedelijke Studentenoverleg kunnen studenten die een één-, twee- of driejarige masterstudie volgen daardoor een lastenverzwaring van respectievelijk 3.200, 6.400 of 9.600 tegemoet zien. 'Het is de grootste korting op de toegankelijkheid van het onderwijs sinds de invoering van de studiefinanciering', aldus de Landelijke Studenten Vakbond.
De studenten moeten per 1 september meer gaan betalen, 'maar krijgen daarvoor geen betere docenten of een hoger aantal contacturen', stelt het ISO. 'Studeren is investeren, maar deze investering lijkt vooralsnog een wassen neus.' De studenten hebben er ook geen goed woord voor over dat masterstudenten hun studenten-ov-reisrecht verliezen als ze uitlopen. Juist in die periode lopen studenten vaak stage en moeten ze veel reizen, zeggen ISO en LSVb.