Nieuws - 17 januari 2013

Ook afgestudeerden bezorgd over lage aantal topvrouwen

Vrouwelijke alumni willen streefcijfers.
Druk op de rector neemt toe.

Niet alleen de medezeggenschap en vrouwelijke onderzoekers, maar ook het netwerk van vrouwelijke alumni maken zich grote zorgen over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere wetenschappelijke posities. In het rapport Kansen voor vrouwelijk talent geeft het vrouwennetwerk acht aanbevelingen, waaronder de invoer van streefcijfers, opstellen van genderneutrale functieprofielen en ondersteuning voor talentvolle onderzoeksters.
Anoniem
Het rapport, dat gisteren verscheen, laat Wageningse wetenschapsters - anoniem - aan het woord over de specifieke hindernissen en problemen achter de cijfers. Ze noemen de grotere bescheidenheid bij vrouwen, science groups die flexibel werken ontmoedigen en de afwezigheid van rolmodellen in Wageningen. Interessant leesmateriaal voor Wageningse beleidsmakers in een rapport dat verder goeddeels leunt op eerder onderzoek en bekend cijfermateriaal. De publicatie is dan ook vooral bedoeld beleidsmakers te pressen tot actie.
En dat heeft het netwerk goed getimed, want rector magnificus Martin Kropff werkt sinds afgelopen najaar aan nieuw 'diversiteitsbeleid' om bijvoorbeeld het aandeel vrouwelijke hoogleraren (nu 9 procent) te verhogen. Kropff discussieerde afgelopen november met zestig vrouwelijke wetenschappers hoe de diversiteit van Wageningen UR te bevorderen. Een 'gelegenheidscoalitie' van actieve onderzoeksters onder leiding van Ellis Hoffland, persoonlijk hoogleraar Bodemvruchtbaarheid, schreef een actieplan. Hierin vraagt de coalitie bijvoorbeeld om betere benoemingscommissies en een mentorprogramma, maar ook om concrete doelen, zoals streefcijfers of quota voor vrouwelijke wetenschappers.
Geen targets
Binnenkort moet blijken of Kropff die streefcijfers overneemt in zijn beleidsplan. In 2008 verwierp de raad van bestuur deze aanbeveling van de klankbordgroep Loopbaanbeleid voor vrouwen. Argument was dat kwaliteit nooit tegenover zulke targets mag komen te staan. Afgelopen december vroeg Esther Veen van de WUR council (medezeggenschap) het bestuur opnieuw naar een 'duidelijk ambitieniveau [...] met bijbehorend tijdspad.' Het bestuur herhaalde toen quota, maar ook ambitieniveaus als onwenselijk te zien.
Tegelijk met het rapport verscheen een afgeleide brochure met praktische tips voor vrouwelijke wetenschappers om hun carrière te boosten.