Nieuws - 29 april 2010

Ook Wageningse hoogleraren verwerpen intensieve veehouderij

Ruim honderdvijftig hoogleraren uit uiteenlopende disciplines doen een beroep op de politiek om de intensieve veehouderij ingrijpend te saneren. Bij de ondertekenaars ook vijftien Wageningse hoogleraren.

iStock_000010983707Medium.jpg
Zij onderschrijven het ‘Pleidooi voor een Duurzame Veehouderij – einde aan de georganiseerde onverantwoordelijkheid’. Die is opgesteld op initiatief  van Roos Vonk, hoogleraar psychologie  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en oud-voorzitter van Wakker Dier.
‘Wij, wetenschappers uit uiteenlopende disciplines, verbonden aan Nederlandse universiteiten als (emeritus) hoogleraar’, schrijven de actievoerders op de site duurzameveeteelt.nl, ‘zijn van mening dat de intensieve veehouderij moet worden gesaneerd en omgevormd tot een dier-, mens- en milieuvriendelijk systeem dat tegemoetkomt aan de natuur en behoeftes van alle levende wezens’.Vee-industrie

Het pleidooi herinnert nadrukkelijk aan de bevindingen van de Commissie Wijffels. Al in 2001 stuurde die aan op ingrijpende veranderingen in de veehouderij.
Sindsdien, aldus de hoogleraren, zijn we geconfronteerd met Q-koorts, vee-gerelateerde MRSA, ESBL en dreiging van een H5N1-pandemie. Ook zijn de effecten van de vee-industrie op de uitstoot van broeikasgassen nog duidelijker geworden. Met de aanbevelingen van Wijffels is volgens de hoogleraren niets gedaan. Integendeel, aldus het pleidooi, de sector is alleen maar intensiever en grootschaliger geworden. ‘Vlees en zuivel zijn onverantwoord goedkoop; de prijs wordt betaald door dieren, natuur en milieu – en daarmee door onszelf en komende generaties. De vee-industrie trekt diepe sporen in ons milieu, de biodiversiteit, de wereldvoedselvoorziening, de mineralenbalans, de zoetwatervoorraden, de volksgezondheid en vooral ook in het welzijn van dieren.’
Lemmingen

Paul Struik van de leerstoelgroep Gewasfysiologie  -en onkruidecologie is een van de ondertekenaars. ‘Als gewasfysioloog wind ik me al jaren op over het mestbeleid. We stoppen veel te veel nutriënten in de grond. Het verbaast me ook al zo lang dat we als lemmingen richting de afgrond rennen, terwijl we allemaal weten dat het niet goed afloopt. Er is niet echt een leercurve. De boerderijen die een paar jaar terug zijn geruimd vanwege de varkenspest, worden nu weer geruimd vanwege de Q-koorts.’    
Kringloopgedachte

Tot kort voor de openbaarmaking van het pleidooi, afgelopen dinsdag in NRC Handelsblad, stond ook Tuur Mol van de leerstoelgroep Milieubeleid bij de potentiële ondertekenaars. Zijn naam is inmiddels verdwenen. ‘Ik heb bezwaar tegen één belangrijk aspect: de gedachte dat je de productie moet uitvoeren met veevoer uit de eigen regio en bovendien de producten zoals het vlees in de naaste omgeving moet afzetten. Ik steun de kringloopgedachte, maar ik denk dat dat ook mogelijk is op een wereldwijde schaal met bijvoorbeeld duurzaam veevoer van elders. De organisatie hield echter vast aan haar standpunt; ik kan me daar niet in vinden.’