Nieuws - 24 oktober 2013

Ook Raad van Toezicht zoekt een verbinder

tekst:
Gaby van Caulil

De werving voor de nieuwe bestuursvoorzitter is gestart en daarmee is ook het profiel openbaar dat de Raad van Toezicht heeft opgesteld. Die komt – gelukkig maar – heel aardig overeen met de wensen van studenten en medewerkers.

Wie wil solliciteren, moet stevig in zijn schoenen staan. Volgens de profielschets die recruitmentbureau Van der Kruijs op verzoek opstuurt, gaat het om een ‘stevig bestuurder en ervaren voorzitter, die koers houdt, moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat, mensen aanspreekt en kan doorpakken.’

 

Maar de meeste functie-eisen omvatten zachte eigenschappen: iemand ‘die ruimte geeft’, ‘die de verbinding zoekt en zichtbaar is’ en iemand ‘met een bewezen vaardigheid om allianties te bouwen.’ Meer dan de studenten en medewerkers, zie elders op deze site, vragen de toezichthouders een commerciële voorman: ‘een bewezen track record in de driehoek bedrijfsleven, wetenschap en overheden, waarbij ervaring in het bedrijfsleven een duidelijke pre is.’ De wetenschapper pur sang hoeft dus niet te reageren, maar hij moet wel ‘de processen en cultuur binnen de universiteit begrijpen.’

 

Voor de universiteit heeft de Raad van Toezicht geen koersverandering of groei voor ogen. De bestuurder moet de academie op peil houden door het ‘accommoderen van de groei’ en het ‘verder verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.’

DLO lijkt een grotere uitdaging, omdat diverse instituten te weinig uit de markt halen. De opvolger van Dijkhuizen moet ‘sturing geven aan de strategische herpositionering en noodzakelijke transformatie van DLO, mede gericht op funding.’

 

De site ScienceGuide - dat de Nederlandse kennissector nauwgezet volgt - merkt nog op dat nergens gesproken wordt over verbindingen met het groene MBO- en HBO-onderwijs. ‘De strategie om met hen een veelzijdig en gelaagd kenniscentrum in het hoger onderwijs op te bouwen is blijkbaar als mislukt geheel terzijde geschoven.’ Het is hier wel geprobeerd. Lees: VHL.

 

ScienceGuide leest in de profielschets ook dat Wageningen UR haar internationale ambities vermindert. Dat is niet zo. In de profielschets geeft de toezichthouder de nieuwe bestuurder nu duidelijke opdrachten mee: ‘versterken van de internationale positie van DLO’ en ‘het versterken van de internationale positie en profilering van de universiteit’.

 

De nieuwe leider zal zoals verwacht fors minder verdienen dan zijn voorganger: hij wordt gehouden aan de Balkenendenorm. En of het een zij wordt? Het is in ieder geval geen expliciete wens. In vier-en-een-halve pagina vacaturetekst komt het woord vrouw niet voor.

Door een technisch probleem kan er op dit bericht helaas niet gereageerd worden. We hopen dit zo snel mogelijk te verhelpen.