Organisatie - 1 januari 1970

Ook Maastricht wil selectie uitproberen

De Universiteit Maastricht wil evenals Leiden een experiment doen met selectie aan de poort. Daarover zal de universiteit binnenkort overleg voeren met het ministerie van OCW. Andere universiteiten verwerpen selectie of stellen zich afwachtend op.

Maastricht heeft nog geen formeel beleid voor selectie, maar heeft ruime ervaring met het bindend studieadvies en met vormen van zelfselectie. Zo stimuleert het University College zelfinzicht van studenten tijdens een uitvoerige kennismakingsperiode waarin de kandidaten essays moeten schrijven en hen interviews worden afgenomen.
Volgens Nick Bos van het UM-bureau Strategie en Internationalisering zal het komende experiment echter uitgaan van een 'veel dwingender' vorm van selectie. Bovendien wordt overwogen die universiteitsbreed in te voeren. Een belangrijk element in de selectie zou de vraag worden of studenten wel passen in het onderwijsconcept met probleemgestuurd onderwijs in kleine groepen. Bos weet nog niet hoe het experiment precies vormgegeven zal worden.
De Universiteit van Leiden baarde vorige week opzien met de bekendmaking van plannen voor een experiment met selectie aan de poort bij massastudies. Als de plannen van staatssecretaris Nijs om die selectie mogelijk te maken volgende week ongeschonden door het parlement komen, wil Leiden eerst een inventarisatie maken van selectiemethoden in het buitenland. Volgens voorlichter Wim van Amerongen zal de gekozen methode waarschijnlijk per studierichting verschillen. Doel van het tweejarige experiment zal zijn de voorspellende waarde van de toelatingstoets te meten. Immers, ook wie slecht scoort op de criteria talent, aanleg en motivatie zal tijdens het experiment gewoon worden toegelaten.
De Universiteit van Tilburg zal de resultaten van de experimenten met belangstelling afwachten. Volgens woordvoerder Pieter Siebers is een eigen experiment in de jaren negentig met een psychologische test bij psychologie slecht bevallen. Tilburg heeft wel positieve ervaring opgedaan met het bindend studieadvies (bsa). Deze vorm van selectie achter de poort wordt daarom vrijwel zeker uitgebreid naar andere faculteiten.
Ook Rotterdam zit op het bsa-spoor. Volgens woordvoerder Sandra van Beek voldoet het vwo-diploma prima voor toelating. Alleen voor de helft van de geneeskundestudenten bestaat al langere tijd een selectie op academische vaardigheden. En ook op het bespelen van een muziekinstrument, omdat goede medici ook vaak goede muzikanten zijn. Toch zijn de meningen in de Maasstad verdeeld. Decaan Han van Dissel van de faculteit bedrijfskunde vindt dat bsa er niet toe heeft geleid dat meer studenten hun studie afmaken. Hij denkt dat selectie aan de poort dat kan veranderen. Maar EUR-rector Steven Lamberts ziet daar niets in. Hij zou een inleidend, oriƫnterend studiejaar willen voor studenten die nog geen definitieve studiekeuze hebben kunnen maken. | HOP