Nieuws - 1 januari 1970

Onzichtbare erosie is te bestrijden

Onzichtbare bodemerosie is een probleem in Zuid Afrika. Maar veehouders kunnen er wat aan doen, stelt dr Marthijn Sonneveld van de leerstoelgroep Bodemkunde en geologie.

De oorzaak van de onzichtbare bodemerosie zijn netwerken van tunnels, gevormd door stromend water dat zich een weg baant door de zwakke bodems. Het kan lang onopgemerkt blijven, maar de vruchtbare bodem spoelt weg en de oogsten kelderen. Sonneveld onderzocht dit probleem van nabij in het stroomgebied van de Okhombe rivier, in de provincie Kwazulu-Natal in Zuid Afrika.
Veehouders en andere landgebruikers kunnen het nodige doen deze vorm van erosie. Het is allereerst zaak om de ondergrondse tunnels te lokaliseren. Dit kan doordat er dikwijls op een beperkt aantal plaatsen tunnels zijn ingestort. Met name veehouders kunnen de erosie beperken door hun vee weg te houden van de plekken waar de erosie zich concentreet. Het vertrappen van grond langs de geulen en tunnels bevordert de erosie. De veehouders moeten zich wel realiseren dat het plaatsen van hekken averechts kan werken. Het vee heeft meestal de neiging om direkt langs de hekken te lopen, wat weer tot kale plekken en een grotere erosiegevoeligheid leidt.
Sonneveld vindt de maatregelen die de landbouwdiensten tot nu toe hebben genomen niet adequaat. Dure bodemconserveringswerken, zogeheten gabions, containers van stenen bij elkaar gehouden door een gaas, zijn geplaatst op hellingen om de afspoeling van grond te verminderen, maar ze zijn vaak niet onderhouden, vervallen en blijken de ondergrondse erosie niet te stoppen. |
H.B.

Sonneveld promoveerde op 13 januari bij prof. Johan Bouma en prof. Tom Veldkamp, beiden hoogleraar Bodeminventarisatie en Landevaluatie.