Nieuws - 6 december 2001

Onze man in Japan

Onze man in Japan

Wageningen UR heeft samen met het ministerie van LNV drs Theo Jonker gestationeerd op het landbouwbureau van de Nederlandse ambassade in Japan. Jonker gaat het werk van de Nederlandse agro-foodsector in Japan versterken en de samenwerking uitbreiden tussen Wageningen UR en Japanse kennisinstellingen. Jonker is Japanoloog en werkte voorheen bij het Landbouw Economisch Instituut. | J.T.