Nieuws - 1 januari 1970

Onwelkome Boodschap

Onwelkome Boodschap

Onwelkome Boodschap

Zeer hooggeschatte prof. dr Veerman, Het is mij een groot genoegen het WUR-bestuur het boek De onwelkome boodschap, of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt aan te bieden. Ik hoop dat het een prominente plaats in de WUR-bibliotheek zal krijgen. In zijn toespraak bij mijn afscheid betwijfelde de toenmalige vice-voorzitter mr H.M. van den Hoofdakker de waarheid van een aantal uitspraken in mijn afscheidsrede met betrekking tot de zaak Enzypharm. Het zal u genoegen doen te vernemen dat mijn uitspraken worden ondersteund door de op archiefstukken gebaseerde inhoud van dit boek. Het verdriet mij in Wb 10 de uitspraak van de toenmalige rector prof. Van der Want te lezen dat hij het drinken van een borrel op de goede afloop van de rechtszaken tegen mij beschouwt als steun van het college van bestuur aan mij

Bij het doorlezen van het boek komt u een aantal zeer opmerkelijke dingen tegen. Allereerst de uitspraak van de rechter dat mijn betwiste handelen, in tegenstelling met de opvatting van het college van bestuur (pagina 131), moet worden geacht in overeenstemming te zijn met de verantwoordelijkheid van een beoefenaar van de wetenschap (pagina 141). Voorts de opmerking van het toenmalige PPR-Kamerlid Ria Beckers, thans lid van de raad van toezicht van WUR. Zij vraagt op pagina 157 aan de toenmalige staatssecretaris of de positieve ervaringen van de patiƫnten met het Enzypharm-middel, in tegenstelling met de negatieve onderzoeksuitkomsten, betrokken zullen worden bij de beslissing om het middel in het ziekenfonds te laten

Ik werd zelf nogal verrast door de opmerking op pagina 19 dat Wageningen het hoogst scoort in derdegeldstroomaanstellingen, namelijk 44 procent. Ik ben ervan overtuigd dat door uw beleid om geen nieuwe eerstegeldstroom-aio's aan te stellen, alsmede het niet toekennen van nieuwe NWO-aio's en KNAW-onderzoekers, binnenkort door WUR uw streefniveau van honderd procent zal worden bereikt

Verder meen ik te mogen opmerken dat met de twee gevallen beschreven in dit boek Wageningen topscorer is, ondanks het feit dat er oon geval niet in dit boek vermeld is, namelijk de affaire-Koeman van vorig jaar. Het excuus van de rector aan het KWF, over een publicatie die deze geldgever onwelgevallig was, voldoet volledig aan de beschouwing op pagina 15/16. Ik vind dat uw bestuur dit aan de auteurs moet melden om de absolute toppositie van Wageningen niet in gevaar te laten komen door eventuele nieuwe affaires elders

Ik maak van de gelegenheid gebruik u te feliciteren met uw benoeming tot ethisch president EUR-SAFE. Ik vind dat u uw naam op ethisch gebied gevestigd hebt door in november 1998 uw vazallen op te dragen hoogleraren op te bellen met de mededeling dat hun leerstoel werd opgeheven. Het zou ook onethisch zijn geweest om hen in een persoonlijk gesprek van uw argumenten op de hoogte te stellen

Ik zag dat de Wageningse vertegenwoordiger bij het eredoctoraat van Mandela tijdens het judicium Behoeder van de vrijheid met de tenen gekromd strak voor zich uit keek


(emeritus)