Nieuws - 13 oktober 2011

Onvoldoende

Studenten van Fontys Hogescholen mogen hun leraren een rapportcijfer geven. Daar gaat ook echt iets van afhangen voor de docenten: ze moeten voortaan minimaal een 7 scoren, anders ligt ontslag op de loer. Is het een goed idee om dit ook in Wageningen en bij Van Hall Larenstein in te voeren?

22-Kito-onvoldoende.jpg
Is het een goed idee om dit ook in Wageningen en bij Van Hall Larenstein in te voeren?
André van Lammeren
Plantencelbioloog en Teacher of the Year in 2010:
'Het lijkt me gevaarlijk als dit criterium leidend wordt bij de beoordelingen van docenten. Natuurlijk, ook in het onderwijs geldt het motto 'De klant is koning', maar het moet niet doorslaan. De mening van studenten kan stimulerend en richtinggevend zijn. Maar dat een docent door een slechte evaluatie weggezet kan worden, vind ik wel erg ver gaan.'
Joanne Davidson
Applied Animal Science VHL
'Een minimale score voor docenten zou zeker een goed plan zijn. Ik heb zelf enkele docenten gehad die echt niet fantastisch waren. Wat ik vooral jammer vond is dat hele goede docenten op een gegeven moment moesten worden ontslagen. Waarom dan niet selecteren op kwaliteit? Een probleem is wel dat docenten die moeilijke, saaie vakken geven, slechter zullen scoren dan die van de leuke vakjes. Dat is een probleem dat je lastig zult kunnen ondervangen denk ik.'
Willemijn Sneller
studentenpartij VeSte:
'VeSte vindt het dubieus om studenten een doorslaggevende stem te geven in de beoordeling van docenten. In een kleine groep heeft een ontevreden student al snel een grote invloed op het eindresultaat. Graag zien we wel nog verbeteringen van het huidige systeem. Nu wordt vooral de tevredenheid  onder studenten getest, terwijl  ook de kwaliteit van de docent gemeten zou moeten worden. Wel is het belangrijk te weten dat de universiteit de studentevaluaties ook echt gebruikt om haar docenten te verbeteren. Het is daarom heel belangrijk dat studenten die evaluaties blijven invullen.'
Richard Verkerk
student Tuin- en Landschapsinrichting, VHL Velp:
'Studentevaluaties mogen veel belangrijker worden in een functioneringsbeoordeling van een docent, maar om deze het zwaarst mee te laten wegen is natuurlijk een heel ander verhaal. De mening van studenten over een docent kan namelijk best compleet losstaan van zijn of haar kwaliteiten in de collegezaal. Mocht het trouwens toch zover komen, dan ben ik sowieso voor een gelijke lijn tussen docenten en studenten. Zolang studenten een 5,5 kunnen halen, moet dat voor docenten natuurlijk niet anders zijn!'
Robin Kraaij
student MR-lid bij VHL:
'Ik vind wel dat docenten beoordeeld zouden moeten worden op meetbare criteria, zoals het op tijd teruggeven van cijfers. Met de subjectieve, niet meetbare kant, moet je terughoudend zijn. Als een docent toevallig een niet-populaire maar wel noodzakelijke beslissing heeft gemaakt, is de kans groot dat zijn cijfer ineens veel lager uitvalt. Ook docenten die niet goed zijn in lesgeven, maar wel populair bij de student, zouden maar zo een cijfer kunnen krijgen dat ze niet verdienen.'
Pim Brascamp
directeur Onderwijsinstituut:
'Over het algemeen merk ik dat de evaluaties serieus genomen worden. Ze worden gebruikt om het onderwijs ook echt te verbeteren. Voor mij is dat de rol ervan. In de tenure track spelen de docentevaluaties en vakevaluaties trouwens wel een rol maar mijn ervaring is dat de commissies die kandidaten bespreken er terecht met de nodige voorzichtigheid mee omgaan. Kortom, de simpele Fontys-7 moeten wij niet willen.'
Pascal ten Have
voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond:
'Sommige vakken zijn gewoon niet leuk, ze zijn moeilijk en je moet er hard voor werken. Als de docent dan een laag cijfer krijgt, kun je die daar niet op afrekenen. Maar het plan is natuurlijk een stap in de goede richting.' (HOP)
Martijn Hoolsema
eerstejaars bos- en natuurbeheer VHL
'Goed idee, dat zou wel in het belang zijn van studenten in elk geval. Ik ben pas een maand bezig met mijn opleiding, in die tijd ben ik nog geen docenten tegen gekomen die onder de maat scoren. Maar van mijn middelbare school ken ik wel een paar docenten die ik graag bij de directie op het matje had gestuurd.'
Ignas Heitkonig
universitair hoofddocent bij de Resource Ecology Group:
'Evaluaties kunnen belangrijke hulpmiddelen zijn voor onderwijsverbetering, mits ze met expliciete doelen zijn opgesteld en alleen daarvoor gebruikt worden, bij de invulling voorzien zijn van een valide onderbouwing, statistisch discriminerend zijn en niet anoniem ingevuld worden. Het huidige WU evaluatiesysteem voldoet hier niet aan. Het is uiteraard bizar om de evaluatie-uitslag met betrekking tot de inhoud of de opzet van een cursus te beschouwen als examenuitslag voor een docent.'
Robert Li
tweedejaars master Food Technology (China)
'Het is goed dat studenten de mogelijkheid hebben om hun docenten te beoordelen. Maar het gaat te ver om ze te verplichten een zeven of hoger te halen. Met een dergelijk systeem loop je het gevaar dat docenten hun colleges inhoudelijk niet verbeteren, maar op andere manieren een goede score proberen te krijgen, bijvoorbeeld door minder huiswerk op te geven of hogere cijfers te geven. Zo krijg je blije, maar minder capabele studenten. In China gaat de evaluatie ongeveer hetzelfde als hier, al heeft de evaluatie meer een symbolische waarde. Studenten geloven namelijk niet dat hun mening echt een verschil kan maken. Docenten, met name degenen met jarenlange ervaring, staan doorgaans niet open voor kritiek. Daarnaast zijn studenten onverschillig. Zodra ze hun tentamen hebben gehaald, vinden ze het niet hun taak het vak te verbeteren. Ze willen gewoon geen tijd spenderen aan iets wat in hun ogen irrelevant is.'
Marie Fidjeland
Master Landschapsarchitectuur (Noorwegen)
'Evaluaties zijn belangrijk voor docenten om zich te kunnen verbeteren. Maar ontslaan lijkt me wel heel dramatisch. Studenten kunnen hun oordeel immers ook laten afhangen van iemands persoonlijkheid, terwijl dat er los van staat. Bovendien zullen docenten geneigd zijn zich populair te gedragen, waar ze juist kritisch moeten zijn. Ik ben pas een maand in Wageningen, maar mijn eerste indruk van de docenten is goed. Ze zijn net zo relaxed en informeel als in Noorwegen. Ik was bang dat het meer op zijn Duits zou zijn: streng en ­hiërarchisch.'