Nieuws - 1 januari 1970

Ontwikkelings-top?

Ontwikkelings-top?

Ontwikkelings-top?


Liberalisering van de handel in landbouwproducten levert
ontwikkelingslanden minder welvaartswinst op dan liberalisering van andere
sectoren. Dat zegt dr Hans van Meijl van het LEI aan de vooravond van de
vijfde top van de wereldhandelsorganisatie in Cancún, Mexico. Het
rekenmodel waarop Van Meijl zich baseert laat ook zien dat het slechten van
de tarieven tussen ontwikkelingslanden onderling de arme landen meer helpt
dan het opengooien van de westerse markten voor ontwikkelingslanden.
Controversiële stellingen, want velen vinden dat tijdens de top de rijke
landen eindelijk hun markt moeten openstellen voor landbouwproducten uit
arme landen. Daarom is de top in Cancún ‘ontwikkelings-top’ genoemd. Ook
Van Meijl is voor liberalisering, maar vindt dat de bijeenkomst van
ministers in Cancun alleen die titel verdient als ook aandacht komt voor de
minder positieve kanten van liberalisering voor ontwikkelingslanden. Zo
zijn veel arme landen bijvoorbeeld niet in staat de kansen te verzilveren
die liberalisering biedt, omdat ze geen investeringen kunnen doen of niet
kunnen voldoen aan westerse kwaliteitseisen. | J.T.

Zie ook pagina 3: ‘Liberalisering landbouw helpt ontwikkelingsland
nauwelijks’