Nieuws - 1 januari 1970

Ontwerpers pleiten voor meer stedenbouwkunde

Er is een kloof tussen de praktijk van landschapsarchitecten en landinrichters en het Wageningse onderwijs. Dat is de conclusie na een debat tussen vooraanstaande ontwerpers dat vorige week werd gehouden tijdens de Architectuur Biënnale in Rotterdam. De ontwerpers vinden dat de opleidingen met meer stedenbouwkunde beter aansluiten bij de praktijk.

Het debat was een initiatief van onder meer drs Wim Timmermans van het Centrum landschap van Alterra. Hij speelde daarmee in op een al langer durende klacht van architectenbureaus over een groeiende kloof tussen de universiteit en de praktijk. De Wageningse ontwerpopleidingen zouden nog teveel werken vanuit een ‘groene achtergrond’ terwijl in de huidige praktijk het ontwerp van landschap, stad en water samengaan.
Ir Jaap van den Bout, zelf stedenbouwkundige en directeur van Palmboom & van den Bout: 'Architecten en stedenbouwkundigen zijn zich in de loop der jaren bewust geworden van wat je het landschap van de stad zou kunnen noemen. Ze werken daarom steeds vaker met landschapsarchitecten samen om de grote structuren in de stad vorm te geven.'
Een van de mogelijkheden die de landinrichters opperen is dat Wageningen aansluiting zoekt bij de Technische Universiteit Delft. Daar wordt de ruimtelijke ordening juist vanuit de architectuur en de stedenbouwkunde benaderd. Ook zien de aanwezigen graag dat de universiteit actiever contact zoekt met de beroepspraktijk en vaker debatten organiseert.
Ir David Louwerse, landschapsarchitect en directeur van Louwerse projectmanagement: ‘Je ziet dat de Academies van Bouwkunst veel meer als platform fungeren. Dat mis ik in Wageningen. Als de universiteit meer zou organiseren zou ook de band met de beroepspraktijk sterker worden. En voor studenten is het zalig, want die krijgen de beste debatten op een presenteerblaadje.’
Dat er daadwerkelijk veel afstand is tussen universiteit en beroepspraktijk blijkt uit het feit dat de meeste aanwezigen geen goed beeld hebben van het hedendaagse onderwijs in Wageningen. Zo weet niet iedereen van de invoering van het bachelor-masterstelsel. Ook is de relatie tot Alterra niet voor iedereen duidelijk.
Toch spreekt uit het oordeel van de beroepsontwerpers geen grote onvrede. Hoewel verplaatsing naar Delft een aantal maal over tafel gaat, vinden de meeste aanwezigen toch dat Wageningen de beste papieren heeft. Ze hopen dan ook dat de opleiding naar aanleiding van het debat de blik meer naar buiten richt. / JH