Organisatie - 5 juli 2016

Ontsluiting-Noord mogelijk tijdelijk

tekst:
Roelof Kleis
3

De noordelijke ontsluiting via de Bornsesteeg komt er. Maar het is onzeker of de route op termijn ook open blijft. Als de weg niet meer nodig is, gaat-ie dicht.

Dat heeft de gemeenteraad van Wageningen gisteravond besloten. De raad stemde vrijwel unaniem (op de stem van Hart voor Wageningen na) voor de realisatie van de zogeheten noordelijke inprikker. Maar niet nadat er eerst overeenstemming was over een ontsnappingsclausule. De weg wordt mogelijk weer afgesloten als blijkt dat-ie geen toegevoegde waarde meer heeft voor de ontsluiting van de campus bij calamiteiten op de Mansholtlaan. 

Het voorstel werd ingediend door collegepartij GroenLinks. Autoverkeer door het Binnenveld is GroenLinks een gruwel. De aanpassing is een compromis om de bittere pil van de noordelijke ontsluiting wat zoeter te laten smaken. Coalitiegenoot D66, de Stadspartij en de
ChristenUnie schaarden zich achter het GroenLinks-voorstel, dat voorziet in een afsluiting van de weg met een paal of slagboom als de tijd rijp is.

Maar of het ooit zover komt is uiterst onzeker. Afsluiting van de noordelijke ontsluiting komt pas in beeld als de hoofdontsluiting van de campus op de Mansholtlaan, de huidige rotonde bij Atlas, is aangepast. Dat plan, onderdeel van de aanpak van de bereikbaarheid van Wageningen, komt vanavond in een extra raadsvergadering aan de orde. In dat plan wordt de huidige rotonde vervangen door een oplossing die voor een betere doorstroming moet zorgen.

Het is evenwel uiterst onzeker of het bereikbaarheidsplan de eindstreep haalt. Het plan -gebaseerd op een verdubbeling van de Nijnenoordallee- is niet alleen omstreden, maar kost bovendien meer dan 30 miljoen euro. Wageningen heeft dat geld niet. De Noordelijke ontsluiting komt er in ieder geval en zal de komende jaren blijven. In de praktijk verandert er
voor het autoverkeer overigens weinig. De weg is al sinds jaar en dag in gebruik. Voor de fietsers verandert er daarentegen wel veel.

Langs de route Bornsesteeg en Kielekampsteeg komt een vrijliggend fietspad. Een en ander wordt na de zomer aangelegd. Die fietsroute eindigt bij de Mansholtlaan tamelijk abrupt: aan de Bennekomse kant van de stoplichten resteert een smalle fietssuggestiestrook. D66 wil dat de gemeente Ede daar wat beters van maakt, zodat het fietspad een passend vervolg krijgt.
Een voorstel met die strekking strandde: de stemmen staakten. Het voorstel komt daardoor na de zomer opnieuw in stemming.

Re:acties 3

 • Roelof Kleis

  De motie is inderdaad gisteravond opnieuw in stemming gebracht. De motie werd aangenomen.

  Reageer
 • Peter Veldman (D66)

  De motie komt vanavond al in stemming en niet na de zomer. Motie vraagt om overleg met gemeente Ede over verbetering van fietspad aan de andere kant van de Mansholtlaan en een concrete invulling van de route voor de fietssnelweg naar het station.

  Reageer
 • anonymus

  Voor de fietsers moet daarom de snelfietsroute naar Ede worden gerealiseerd, waarvoor een goed overleg tussen beide gemeenten nodig is. Als beide gemeentes zich willen profileren als fietsgemeente, is dit een mooie opening. Streef in dit geheel geen korte termijn denken na, maar een oplossing voor lange termijn.

  Reageer

Re:ageer