Wetenschap - 12 juli 2011

‘Ontpolderen Hedwige is eigenlijk noodzakelijk’

De Hedwige-polder in Zeeuws-Vlaanderen wordt niet ontpolderd, ondanks afspraken met België, besloot staatssecretaris Henk Bleker vorige maand. ‘Vanuit ecologisch perspectief is dit jammer’, zegt Tom Ysebaert van Wageningen Imares in Yerseke.

hedwige.bmp
‘De ontpoldering van de Hedwige-polder maakte deel uit van de  afspraken met België in het Schelde-verdrag. Volgens die afspraak moet er 600 hectare natuur bijkomen in de Westerschelde, mede om de veiligheid van het gebied te verbeteren. De vaargeul naar Antwerpen is verdiept, waardoor het getij verder de rivier binnendringt. De aanleg van meer intergetijdengebied – land dat bij eb droog staat en bij vloed onderloopt - op de juiste plaats levert niet alleen natuur op, maar zou ook het getij gunstig beïnvloeden. Daarom moest er langs de Westerschelde 600 hectare natte natuur bijkomen, waaronder 300 hectare in de Hedwigepolder’, vat Ysebaert samen. 
 
Bleker wil nu de Hedwige-polder behouden en elders langs de Westerschelde stukken land ontpolderen. Bleker’s alternatief bestaat uit ‘versnipperde locaties die samen waarschijnlijk niet het overeengekomen oppervlakte van het natuurherstel halen’, zegt Ysebaert. ‘Er wordt nu gekeken naar ontpoldering in de buurt van Vlissingen, een plek die kleiner is en al gereserveerd was als compensatie voor de containerterminal in Vlissingen. Ook adviseert men buitendijkse natuuraanleg, maar daar heb ik twijfels bij. De verwachte natuuropbrengst van deze maatregelen wordt waarschijnlijk overschat. Dit verdient in ieder geval nader onderzoek.’
‘Door het besluit van Bleker verliest de ontpoldering aan Vlaamse zijde van de grens, de Prosperpolder, een belangrijk deel van haar waarde.  Er was de kans om te komen tot één groot natuurgebied, tezamen met het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit had voor zeldzame soorten een geschikt leefgebied kunnen vormen. De schorren en slikken bieden ruimte voor vogels en zeehonden, terwijl het de kraamkamers zijn voor vissen en garnalen. Bovendien zou je  in zo’n groot gebied makkelijker functies kunnen combineren, zoals natuurbeleving, recreatie en extensieve vormen van aquacultuur.’
 
‘De aanleg van meer natuur door Nederland en Vlaanderen is vastgelegd in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Om aan die richtlijn te kunnen voldoen, moeten we ruimte geven aan de Westerschelde.’