Nieuws - 21 juni 2012

Ontevreden VHL'ers bouwen site

Om tegenwicht te geven aan het in hun ogen eenzijdige verhaal van het college van bestuur, heeft een groepje van zo'n zes studenten en medewerkers van Van Hall Larenstein in Velp een website gebouwd.

Op https://sites.google.com/site/bezorgdvhl/  staat volgens hen 'het verhaal dat niet wordt verteld door de WUR en de directie van Van Hall Larenstein'. Volgens de VHL'ers, die anoniem willen blijven, schetsen het CvB en de directie van VHL een te rooskleurig beeld van de samenwerking tussen universiteit, DLO en hogeschool. De groep zegt zich zorgen te maken om de toekomst van de school. 'De bedoeling is dat dit platform nu het andere verhaal vertelt, maar in de toekomst wordt uitgebreid met alle misstanden binnen VHL', aldus een van de Larensteiners.