Nieuws - 24 januari 2008

Ontbossing

De ontbossing van het Amazonegebied wordt niet veroorzaakt door de oprukkende soja- en suikerteelt. Dat zegt Peter Zuurbier, vertegenwoordiger van Wageningen UR in Latijns-Amerika in een interview op de website ethanolstatistics.com.

438_opinie_0.jpg
Volgens critici van het gebruik van biobrandsoffen zou de toegenomen vraag naar bio-ethanol en soja de oorzaak zijn van de kap van grote delen van het Amazonewoud. Brazilië is de grootste producent van bio-ethanol ter wereld. Nu de prijzen voor de biobrandstof flink stijgen wordt suikerriet geplant op landbouwgrond die in gebruik was voor sojateelt. De sojateelt verplaatst zich naar het Amazonegebied.
Maar volgens Zuurbier is die verschuiving niet het gevolg van de vraag naar biobrandstoffen. Hij stelt dat het de schuld is van onduidelijke eigendomsverhoudingen en regelgeving. Omdat vaak onduidelijk is wie de eigenaar is van het regenwoud krijgen illegale houtkappers de kans. Als die het woud hebben omgelegd, betrekken veeboeren de kaalgekapte vlaktes. Na een paar jaar is de grond niet langer geschikt voor hen en vertrekken ze, waarna sojaboeren het braakliggende terrein in gebruik nemen.
Zuurbier denkt dat de oplossing voor de ontbossing gevonden moet worden in betere regels, een goede registratie van de eigenaars van het regenwoud en bestrijding van de illegale kap. Voor de uitdijende landbouw ziet hij ruimte op de cerrado, de Braziliaanse savanne. Die is nu 90 miljoen hectare groot. Volgens Zuurbier kan daar zonder problemen 30 miljoen af. / Korné Versluis

Het interview is te lezen op www.ethanolstatistics.com