Nieuws - 18 november 2010

Onrust over stilte rond reorganisatie VHL

Sinds februari geen nieuws over aangekondigde sanering.
De komende weken komt er duidelijkheid.In februari meldde de directie van VHL dat er veertig arbeidsplaatsen moeten verdwijnen om meer financiƫle armslag te krijgen. Sindsdien is het stil gebleven. Tot op heden hebben de medewerkers amper iets gehoord over de reorganisatieplannen. 'De onzekerheid veroorzaakt onrust onder het hogeschoolpersoneel. Er moet duidelijkheid komen, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn', zegt Klaske Klaver, werkzaam bij het Onderwijsbureau en lid van de MR.
'Het heeft inderdaad veel te lang geduurd. Dat spijt de directie', reageert directeur bedrijfsvoering Rien Komen. De komende weken wordt er meer bekend over de reorganisatieplannen. Op 18 en 19 november zijn er informatiebijeenkomsten voor het personeel van Training & Consultancy (T&C) in Velp en Leeuwarden, waar volgens het oorspronkelijke plan elf arbeidsplaatsen weg zouden moeten.
Bij de ondersteunende diensten moesten twintig banen verdwijnen. Komen: 'Door natuurlijk verloop is een deel van de krimpdoelstelling al gerealiseerd. Verder willen we door middel van organisatieontwikkeling kijken of mensen nog wel op de goede plek zitten.' Daarover overlegt de directie binnenkort met de medezeggenschapsraad.
In het onderwijs waren er negen medewerkers boventallig, door natuurlijk verloop hoeven daar inmiddels geen mensen meer weg.