Student - 19 april 2016

Onrust over gevolgen leenstelsel

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau
2

De eerste cijfers over de gevolgen van het leenstelsel roepen gemengde reacties op. Tegenstanders van het nieuwe stelsel schreeuwen moord en brand, voorstanders houden zich rustig.

Studentenorganisaties en oppositiepartijen
gaan voorop in de verontwaardiging. Uit de eerste evaluatie blijkt dat er dit jaar minder jongeren zijn gaan studeren. Met name jongeren met laagopgeleide ouders of met een handicap zagen er vanaf.

'We waren hier al bang voor, en die vrees zien we bevestigd in de cijfers', reageert voorzitter Linde de Nie van het Interstedelijk Studenten Overleg. Volgens Stefan Wirken van de Landelijke Studenten Vakbond is 'de toegankelijkheid van het hoger onderwijs onder druk
komen staan'.

De Vereniging Hogescholen sluit zich bij hen aan. 'In het bijzonder de grote daling van het aantal studenten waarvan geen van beide ouders een hogere opleiding heeft genoten is zorgwekkend', aldus een
verklaring. De hogescholen zeggen zich te 'storen' aan de reactie van onderwijsminister Bussemaker, 'omdat ze de instroomdaling geen verrassing noemt en suggereert dat die voor een aanzienlijk deel door scherpere toelatingseisen komt, zoals aan de Pabo.' Zo groot is dat deel niet, zegt de vereniging nu op basis van een eerdere eigen analyse. De hogescholen pleiten overigens niet onmiddellijk voor de terugkeer van de basisbeurs. 'Het is te vroeg is om na 1 jaar al conclusies te trekken. Van een blijvend effect kan pas gesproken worden als de instroomcijfers voor het studiejaar 2016-2017 daar aanleiding toe geven.' 

Dat laatste vindt universiteitenvereniging VSNU ook. 'Of er een effect is en hoe groot het effect daadwerkelijk is, kan pas later blijken', schrijft ze in een reactie. De VSNU wijt de dalende instroom aan het ‘boeggolfeffect’: voordat het leenstelsel werd ingevoerd wilden veel jongeren geen tussenjaar nemen. Een jaar later studeren, betekende immers dat ze geen
basisbeurs meer zouden krijgen. Dat maakt nu niet meer uit. 

De politieke tegenstanders lopen zich ondertussen warm. CDA’er Michel Rog en SP’er Jasper van Dijk hebben al laten weten dat ze zo snel mogelijk met de minister in debat willen. Van Dijk spreekt van 'een pijnlijke erfenis' en volgens Rog heeft Bussemaker 'verheffing bij het grofvuil gezet'. Op Twitter vergeleek hij haar met de minister van Informatie van Saddam
Hoessein. De man beweerde in 2003 dat er geen Amerikanen in Bagdad waren, terwijl op hetzelfde moment de Amerikaanse tanks de stad inrolden.

De vier partijen die samen de basisbeurs hebben afgeschaft, zijn nog niet geschrokken van de
nieuwste cijfers. Ze vertrouwen op betere voorlichting aan eindexamenleerlingen en betere begeleiding van mbo’ers. 'Dit is wat we al hadden voorspeld', reageert VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg. 'Ik ben blij dat we dit nu weten', aldus Duisenberg. 'Maar dit is geen reden om meteen in paniek te raken. De verwachting is altijd geweest dat we eerst een kleine daling
zouden zien en dan weer een stijging.'

Re:acties 2

 • Reële rover

  Mijn stelling is dat het eigenlijk wel goed is voor Nederland als er wat minder mensen gaan studeren. Door de jarenlange nivelleringsdrang van links Nederland is het hele onderwijs compleet de vernieling in geholpen. Het niveau is jarenlang langzaam maar zeker weggezakt. Dit alles onder het mom van "iedereen moet kunnen studeren". Dit is natuurlijk een compleet debiele doelstelling, tenzij je natuurlijk als doel hebt het onderwijs om zeep te helpen. Dan is het heel logisch.

  De universiteit moet gewoon weer uitsluitend toegankelijk zijn voor de slimste 10-15%. Prima als er beurzen zijn voor de aantoonbaar kwalitatief goede student die het anders echt niet kan betalen. Hobbyisten met laag niveau mogen de studie zelf bekostigen. Een dergelijke structuur kost om te beginnen al veel minder geld dan iedereen maar toelaten en een studiebeurs geven/lenen.

  Vervolgens wordt het HBO weer gevuld met met de mensen die nu op de universiteit rondlopen maar die er gewoon niet thuis horen. Hierdoor gaat ook het HBO in kwaliteit omhoog ten opzichte van de huidige situatie, omdat we de eigenlijke HBO's ers vervolgens weer eens een vak kunnen gaan laten leren.
  Dan hebben we tenminste weer genoeg loodgieters, timmermannen en andere soorten arbeiders die verdomd nuttig werk doen maar die we nu uit Bulgarije moeten importeren omdat we deze mensen nu wijsmaken dat ze "hoogbegaafd" zijn, maar in feite nog geen fatsoenlijke Nederlandse brief kunnen schrijven. Laat staan dat ze in staat zijn een beetje te hoofdrekenen of iets van de wereld om hun heen weten. Dit lijken me toch wel de allereerste vereisten om iets op een HBO te zoeken te hebben.

  Kortom, laten we gewoon weer eens normaal gaan doen en iedereen op zijn echte niveau aan de gang laten gaan. Dit bespaart heel veel geld aan studiebeurzen en ook aan werkloosheidsuitkeringen voor alle psychologen, liberal arts afgestudeerden, sociologen, journalisten, geschiedkundigen, en meesters in de rechten.
  Tenslotte kunnen we het onderwijs weer op niveau brengen zodat het kan concurreren met de leidende naties op dit gebied en hoeven we vervolgens niet meer in de lach te schieten als de minister-president het over "Nederland kenniseconomie" heeft.

  Reageer
  • Anne

   Helemaal mee eens.

 • G

  Wat een tumult. Begrijp me niet verkeerd, ik ben tegen een leenstelsel, maar nergens staat dat armere mensen minder kansen hebben om te gaan studeren. Dat ze dat niet doen, omdat het een grote studieschuld op kan leveren is hun eigen keuze.
  Maar na een jaar kun je er vrij weinig over zeggen denk ik.

  Reageer

Re:ageer