Nieuws - 17 april 2008

Onrust over duur voedsel

De prijs van graan is het afgelopen jaar met 120 procent gestegen, meldde NRC Handelsblad deze week. Rijst werd in twee maanden 75 procent duurder. IMF en Wereldbank zijn bezorgd over de stijgingen, en voorspellen dat 100 miljoen mensen teruggeduwd worden in de armoede. Als de rijke landen niet bijspringen zouden zelfs burgeroorlogen dreigen. Terechte bezorgdheid?

Prof. Erwin Bulte, hoogleraar Ontwikkelingseconomie:
‘Over de rampen die het IMF voorspelt heb ik mij verbaasd. Er zijn wel rellen, maar ik heb wetenschappers nog nooit over oorlogen gehoord. Bovendien vraag ik me af wat IMF en Wereldbank aan de prijzen zouden kunnen doen.
Voor de korte termijn is dit natuurlijk een bedreiging voor de arme bevolking in stedelijke gebieden. Als een groot deel van je inkomen al opgaat aan voedsel is het natuurlijk een ramp wanneer de prijzen verdubbelen. Daarom is het wél goed van het IMF en de wereldbank dat zij rijke landen oproepen om geld te geven voor voedselhulp.
Het is ook slecht nieuws voor de landen die netto voedsel importeren. En dat zijn er in Afrika veel. Maar op lange termijn heeft het volgens mij ook veel voordelen dat de prijzen omhoog gaan. Ik dacht eerlijk gezegd: dat werd tijd.
De hoge prijzen zijn namelijk goed nieuws voor de boeren. Ze vormen een prikkel voor een grote groep boeren in arme landen om zich op de markt te gaan richten. Veel boeren in ontwikkelingslanden bedrijven een zeer extensieve vorm van landbouw. Ze zorgen dat ze van de opbrengst van hun land kunnen leven, maar produceren niet meer. Vaak omdat ze geen toegang hebben tot markten om hun spullen te verkopen, en ook niet tot kunstmest en andere middelen die nodig zijn voor een intensievere manier van landbouw. Als we daar wat aan weten te doen door de fysieke en de institutionele infrastructuur te verbeteren, kunnen de hoge prijzen juist kansen bieden.’