Student - 8 november 2010

Onmenselijk

Mij werd gevraagd of ik iets wilde schrijven over de nieuwe soap Feuten van BNN. Ik weet niet of ik dat nog durf.

Blogger_YK.jpg
Mijn collega heeft dat al gedaan. Ze vroeg een aantal leden van Ceres wat ze ervan vonden. Toen lieten sommige leden zich ontvallen hoe de serie zich verhoudt tot de werkelijkheid. Dat is in strijd met de 'externe eer,' een systeem dat enerzijds voorkomt dat leden overlast bezorgen en anderzijds verzekert dat alle communicatie via de president gaat zodat onhandige leden de vereniging niet in een kwaad daglicht plaatsen. Mijn collega, tevens Ceres-lid, heeft nogal op haar flikker gekregen voor haar onvoorzichtigheid.
De serie gaat onder meer over de ontgroening bij een fictief corps. De schrijvers hebben dit zelf nooit meegemaakt en baseren hun verhaal op roddels en achterklap. De soap is dus flink overdreven en ik denk dat de verenigingen vrezen dat potentiƫle leden die nuance niet kunnen maken.
Het is niet zo gek dat verenigingen hier helemaal geen gevoel voor humor over hebben. De ontgroening is altijd al een zwak punt geweest. Je moet het meegemaakt hebben om te begrijpen hoe het gebeurt en wat de functie is. Dat kun je nauwelijks uitleggen. Het beleid is daarom om de praktijk van de kennismakingstijd of verenigings-introductietijd geheim te houden. Het resultaat is een ondoorzichtig proces waarvan alleen de excessen de buitenwereld bereiken. De berichtgeving over excessen verliezen vaak hun nuance: de meeste schandalen hadden niets te maken met vereningsontgroeningen maar met grotendeels zelfstandige disputen of huizen. Het resultaat is dat negatieve berichtgeving waarschijnlijk een sterk effect heeft op de ledenaantallen.
In de soap Feuten worden dieren mishandeld, drank misbruikt en de nieuwe leden moeten zich ontkleden om met een tuinslang afgespoeld te worden. Ik vrees, en ik denk met mij iedereen die de verenigingen van Nederland een warm hart toedraagt, dat het weer het oude liedje wordt: Sensatiemedia blazen het op en pikken de geluiden eruit van studenten die de praktijken niet ontkrachten. Dan roepen ze: 'Zie je wel, het is echt onmenselijk!' De commentaren van de Ceresleden zouden daarvoor misbruikt kunnen worden. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn als het om geheimhouding gaat.