Nieuws - 1 januari 1970

Ongewenst

Ongewenst


De door de overheid gepropageerde groei van het areaal biologische landbouw
van tien procent is volgens prof Paul Struik van de leerstoelgroep Gewas-
en onkruidecologie 'uiterst ongewenst'. ,,Als de sector deze 'grote sprong
voorwaarts' wil maken zonder overheidssteun graaft de sector haar eigen
graf'', schrijft de hoogleraar gewasecologie in de Trouw van woensdag 5
februari.
Juist omdat de biologische landbouw is gebaseerd op langdurige kringlopen
en natuurlijke processen is een sprong van tien procent ineens
onverstandig, stelt Struik. Bovendien zijn we nog lang niet zover dat de
biologische landbouw echt biologisch is, als er ook compleet biologische
mest wordt gebruikt en het zaaizaad ook van biologische oorsprong is.
Een plotse groei van de biologische landbouw zal ook problemen opleveren
bij het vinden van voldoende goedkope arbeid voor het seizoensgebonden
onkruidwieden, de controle op de voedselveiligheid, en vooral de afzet.
Struik vreest voor sterk dalende prijzen. ,,Al deze problemen kunnen
uiteindelijk leiden tot vervaging van de eigen biologische normen en tot
langdurig uitstel van het volledig biologisch maken van de keten'',
concludeert Struik. |
M.W.