Science - March 10, 2016

One in ten pig’s tails is bitten to pieces

Text:
Albert Sikkema

One in ten pigs raised for meat suffers bite injuries if farmers stop docking the tails. This result comes from applied research by Marion Kluivers at VIC Sterksel.

Tail biting is an old problem in pig farming and to combat it, the tails are docked. Given the call in society for improvements to animal welfare, farming organizations are looking at how to phase this out.

Kluivers tracked 1428 piglets that had not been docked over a period of two years. She looked at whether the pigs had wounds on their tails. That turned out to be the case for ten percent of the animals. Kluivers found that good management can help reduce tail biting on farms. Pigs held in stalls with plenty of ‘toys’, such as bits of wood, rope, a jute sack and roughage, concentrate on that material and are less likely to bite one another. Placing extra feed troughs in the stalls also helps because that stops one pig chasing the others away from the feed trough by biting their tails.

A surprising find was that piglets sometimes start gnawing on tails when aged only three to four weeks. Pig farmers can take measures to prevent this by placing objects to distract the piglets in the farrowing pen.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 1

  • Johan Zonderland

    Na tientallen jaren van onderzoek naar staartbijten kan geconcludeerd worden dat er geen ‘ei van Columbus-oplossing’ bestaat voor het multifactoriële staartbijtprobleem. Ook zijn er gedurende de jaren vele aanbevelingen gedaan hoe staartbijten voorkomen kan worden en hoe negatieve gevolgen beperkt kunnen worden in het geval van een staartbijtuitbraak. Een belangrijk verworven inzicht is dat met goed management en ervaring plus effectief hokverrijkingsmateriaal staartbijten bij varkens met krulstaarten onder controle kan worden gehouden. Dit biedt kansen voor varkenshouders om zélf aan de slag te gaan met het houden van varkens met krulstaarten en ervaringen op te doen in het voorkómen van staartbijten voor hun specifieke bedrijfssituatie. Ondersteuning door leveranciers en afnemers is hierbij voor de varkenshouder essentieel. Hierbij valt te denken aan een beloningssysteem voor het intact laten van varkensstaarten. Het achterwege laten van staartcouperen wordt een marktkans als de gezamenlijke varkenssector met het houden van varkens met krulstaarten aan de slag gaat.

    Kijk ook op: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023316000599 (doi:10.1016/j.tvjl.2016.02.008)


Re:act