Nieuws - 6 september 2016

One Wageningen leidt tot één merk (video)

tekst:
Albert Sikkema

Vanaf vandaag werken we allemaal voor Wageningen University & Research. Alle andere merknamen, zoals LEI en Alterra, komen te vervallen. Het nieuwe merkenbeleid heeft vooral gevolgen voor DLO, dat voortaan Wageningen Research gaat heten.

<De lichtreclame van Wageningen UR op Lumen wordt ontmanteld vanwege het nieuwe merkenbeleid, foto van Sven Menschel>

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Voor het personeel van de universiteit verandert er weinig. Tot vandaag vielen die onder het merk Wageningen University, vanaf nu onder Wageningen University & Research. Verder kunnen ze gewoon blijven aangeven voor welke leerstoelgroep ze werken.

Voor DLO-ers verandert er meer. Hun werkgever, stichting DLO, verandert haar naam in stichting Wageningen Research. De arbeidsvoorwaarden blijven hetzelfde, maar de naam van hun instituut verandert wel. Alterra heet voortaan Wageningen Environmental Research, LEI heet Wageningen Economic Research, Imares wordt Wageningen Marine Research en CVI wordt Wageningen Bioveterinary Research.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Domeinnamen
De DLO-merknamen verdwijnen, licht Kristel Klein toe, die de invoering van het nieuwe merkenbeleid coördineert vanuit Communication Services. In plaats daarvan komen er ‘domeinnamen’ die allemaal beginnen met Wageningen en eindigen op Research. Daardoor verandert er bijna niets voor medewerkers van Food & Biobased Research en Livestock Research – die hoeven alleen maar ‘Wageningen’ voor hun domeinnaam te plakken. Er is een uitzondering die de regel bevestigt. Het Rikilt, instituut voor voedselveiligheid, blijft Rikilt heten, in afwachting van een mogelijke fusie met de voedsel- en warenautoriteit NVWA.

WUR
Doel van het nieuwe merkenbeleid is het benadrukken van interne samenwerking, één gezicht, één groep, één merk. One Wageningen, dus is er nog maar 1 merk. Wageningen UR, tot dusverre het hoofdmerk, wordt niet langer gebruikt, het moet voluit: Wageningen University & Research. Maar de afkorting WUR, lange tijd onacceptabel, mag vanaf vandaag weer wel.

Deze merken moet je niet verwarren met de organisatiebenamingen. De kenniseenheden blijven bestaan, mensen blijven werken bij ASG of ESG. Dat waren geen merknamen en dat worden ze ook niet.