Nieuws - 13 juni 2002

Onduidelijkheid bij vergoedingen taalcursus

Onduidelijkheid bij vergoedingen taalcursus

Bij het steunpunt van de WSO en de balie van het Talencentrum komen veel klachten binnen. Het is onduidelijk hoe en wanneer een taalcursus vergoed kan worden. En waar moet je zijn?

Corine van der Heijden van het Steunpunt WSO is het archief van de studentenraad ingedoken om uit te zoeken hoe een student een vergoeding kan aanvragen. Daaruit blijkt dat wanneer een student een cursus niet vergoed kan krijgen bij de leerstoelgroep, en ook niet bij het Wagenings Universiteits Fonds, het college van bestuur garant staat.

De welwillende student die vergoeding zoekt voor zijn taalcursus, moeten wij van het kastje naar de muur sturen, zegt Marjan Noordhoek, sectiehoofd van het Talencentrum. "Voor zover ik weet, is er geen echte regeling getroffen. Er zit een enorme vaagheid in het reorganisatieplan van het Facilitair Bedrijf uit juli 2001. Op basis van welke randvoorwaarden kom je in aanmerking voor een vergoeding? Er is geen protocol, kortom, het college van bestuur doet een loze belofte."

Paul Deneer, directeur Onderwijs en Studentenaangelegenheden, erkent het probleem. De klachten en vragen kwamen hem ter ore bij een gesprek met de nieuwe leiding van het Facilitair Bedrijf. Toch zijn er volgens hem destijds in 2001 heldere afspraken gemaakt, die echter onvoldoende breed gecommuniceerd zijn. Maar die gaan voornamelijk over de kosten. Deneer: "Het is duidelijk dat er een informatievoorziening voor studenten moet komen en duidelijke afspraken omtrent de weg tot vergoeding." Deneer zal dit bespreken met de raad van bestuur. | E.T.