Nieuws - 31 augustus 2006

Onderzoeksgeld voor ontwikkeling

Wageningen UR krijgt van het ministerie van Buitenlandse zaken vijf miljoen euro voor onderzoek naar een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden. Verder financiert het ministerie het inhoudelijk ondersteunen van Nederlandse ambassades door deskundigen van Wageningen UR en tropeninstituut KIT.

Beide overeenkomsten werden deze zomer gesloten. Het interdisciplinair onderzoek naar gebruik van natuurlijke hulpbronnen behelst studies naar het behoud van agrobiodiversiteit, naar conflicterende claims op het gebruik van hulpbronnen en naar duurzame voedselketens, met name in landen ten zuiden van de Sahara. Onderzoekers zullen waarschijnlijk worden opgeroepen om onderzoeksvoorstellen in te dienen, waardoor er competitie tussen Wageningse onderzoekers komt om het onderzoeksgeld.
De tweede overeenkomst betreft de versterking van de capaciteit van Nederlandse ambassades in ontwikkelingslanden. Meer dan vroeger hebben ontvangende landen invloed op de besteding van hulp. De Nederlandse ambassades moeten overheden en anderen in het land daarbij helpen. Problemen bij een goede besteding van hulp zijn bijvoorbeeld onduidelijke wetgeving, de taakverdeling tussen lokale en centrale overheden of verschillende visies van donoren. In het nieuwe programma gaat Wageningen International samenwerken met het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). / Joris Tielens