Nieuws - 1 januari 1970

Onderzoekschool krijgt goed rapport

De C.T. de Wit-onderzoekschool Production Ecology & Resource Conservation (PE&RC) heeft een uitstekende beoordeling gekregen van een internationale visitatiecommissie. Het onderwijsprogramma is ‘excellent’ en de onderzoekskwaliteit ‘zeer goed’.

De internationale visitatiecommissie heeft de algemene kwaliteit van de onderzoekschool PE&RC als ‘zeer goed’ beoordeeld. De resultaten van de visitatie zijn eind december openbaar gemaakt.
Zeer lovend is de commissie over het onderwijs. Ook de gemiddelde kwaliteit van de deelnemende leerstoelgroepen, die ook ieder een apart ‘rapportcijfer’ kregen, is uitstekend. Geen enkele groep scoort onder de 3,5 (tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’). Uitschieters zijn Gewas- en onkruidecologie, Entomologie en Nematologie die alle drie het hoogst mogelijke rapportcijfer krijgen: een 5 (‘excellent’). De leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit is, door een iets anders samengestelde commissie, beoordeeld met een 4,5 (op de rand van ‘excellent’), net als Erfelijkheidsleer, Plantenveredeling, Plantaardige productiesystemen en Resource Ecology.
De visitatiecommissie maakt zich wel zorgen over de geringe participatie van vrouwen en minderheden. Meteoroloog prof. Bert Holtslag erkent dat het moeilijk is vrouwen voor onderzoeksplaatsen te interesseren. ‘Weervrouw willen ze best graag worden, maar als ik ze vraag voor een onderzoeksplaats geven ze meestal aan liever iets anders te doen.’
De goede prestaties in het verleden bieden volgens de visitatiecommissie blijkbaar geen garanties voor de toekomst, want zij is zeer kritisch over het toekomstplan van de onderzoekschool. Dit noemt zij ‘slecht ontwikkeld’ en ‘niet werkbaar’. Het is aanleiding geweest een geheel nieuw plan te schrijven waarin de aanbevelingen van de commissie zijn verwerkt. Dit nieuwe plan is ingediend bij de aanvraag tot de vijfjaarlijkse erkenning door de KNAW. / GvM